Vyjasnit Amoris Laetitia, a to okamžitě.

Hotel „Columbus“

22. dubna se sejde v Římě mezinárodní jednání, které bude požadovat od Bergoglia jasná a okamžitá stanoviska k AL. Pořadatelé jsou měsíčník Il Timone a On line deník Nuova Bussola Quotidiana.

Čtyři kardinálové předložili svá dubia 19. září 2016 a dodnes se nedočkali konkrétní odpovědi. Římské jednání se schází jeden rok po vydání AL. Kardinál Carlo Caffarra, jeden z autorů, prohlásil: Jen slepý může nevidět, že kvůli Amoris Laetitia panuje v církvi velký zmatek. Pokud nechce papež způsobit církvi velké škody, musí se odhodlat k jasným odpovědím.

V Římě se sejdou svědkové z celého světa s požadavkem, který zní: Vyjasnit Amoris Laetitia, a to okamžitě.

Jednání se uskuteční v hotelu Columbus na Via della Conciliazione, v bezprostředním sousedství Vatikánu.

Prvním referentem je Anna Silvas z Australian Academy of the Humanities, University of New England na téma: »Rok po Amoris laetitia: Slovo v pravý čas«. Známe ji z článku »Alenka v říši Amoris Laetiti

Dalším referentem je Claudio Pierantomi Universidad de Chile , odborník na patristiku a a filozofii středověku. Téma: »Nezbytnost souladu učitelského úřadu s Tradicí. Příklady z dějin«.

Třetím je Jürgen Liminski německý publicista ředitel Institutu pro demografii a obecné blaho rodiny. Téma: »Nerozlučnost manželství, blaho pro společnost«.

Skutečnost, že na jednání vystupují pouze laici, má ukázat, že AL je sporným bodem pro celou církev, všechen Boží lid a nikoliv jen několika málo zpátečnických církevních představitelů. František může být kritizován jakožto papež, která odmítá odpověď na centrální téma víry a mravů.

Odpoledne vystoupí Anglokanaďan Douglas Farrow z McGIll-University z Montrealu na téma. »Kořeny aktuální krize«, po něm Jean Paul Messina z Katolické univerzity Střední Afriky v Yaondé v Kamerunu: Téma: »Univerzalita nauky víry a lokální kontext. Příklad z africké církve«.

Na závěr vystoupí Thibaud Collin Collège Stanislas v Paříži, kde vyučuje etiku a politickou filozofii. Jeho téma zní: »Otázka svědomí«.

Blízkost jednání k Vatikánu má podtrhnout, že téma se týká celé světové církve, ale také že je zde formulován požadavek, který má jasného adresáta: papeže Františka.

Giuseppe Nardi, Katholisches