Vyhlásí papež František 5. mariánské dogma?

Podle zprávy EWTN obrátilo se sdružení International Marian Association na papeže Františka se žádostí, aby v rámci 100. výročí fatimských zjevení vyhlásil 5. mariánské dogma o Marii Spoluvykupitelce Spasitele Ježíše Krista. Teologická komise International Marian Association k žádosti přiložila desetistránkový dokument. Žádost podporuje 100 teologů, biskupů, kněží a řeholníků z 20 zemí.

Ve zdůvodnění se uvádí, že vyhlášení dogmatu přinese jasnost o jedinečné roli Panny Marie ve spolupůsobení na díle vykoupení jejího Syna.

Mariino spolupůsobení vyjadřuje již v 10. století zvláštní litanie. Titul „Nová Eva“ sahá dokonce až do 2. století .

V 17. století v době protireformace došlo k prohloubení chápání této role v důsledku reakce na protestantské útoky a tato doba patří k Zlaté době titulu „Spoluvykupitelka“.

Druhý vatikánský koncil tento pojem ztlumil a v mariánském schématu předem zdůraznil, že některé tituly nebudou používány, i když jsou pravdivé, hlavně kvůli odloučeným bratřím. Profesor Fastiggi se vyslovil, že by byl rád, kdyby k tomuto oficiálnímu uznání došlo, ale můžeme v té věci jen spoléhat na Ducha Svatého a na prosby samotné Panny Marie, naší duchovní Matky, aby se stala vůle Boží.

prof. Fastiggi

Katholisches