Vrána k vráně sedá

Série níže uvedených fotografií dokumentuje projevy mimořádného přátelství a jednomyslnosti. Aktéry těchto scén jsou tři postavy: dva italští kněží don Luigi Ciotti a don Andrea Gallo a jako třetí papež František.

Luigi Ciotti založil organizaci Libera, jejímž posláním má být boj se zločinem a mafií. O jeho skutečném smýšlení však vypovídá jeho výjimečné a nerozborné přátelství s knězem Andrea Gallo, velkým a bojovným přívržencem komunistů a homosexuálů. Velký chvalozvěv na jeho působení pronesl na jeho nedávném pohřbu právě Luigi Ciotti. I tohoto katolického duchovního vídají v Itálii často jako aktivního účastníka gay-pride.

Pater Ciotti byl proto první, kdo padl do náruče Františka při jeho návštěvě v římské farnosti sv. Řehoře VI. 21. března 2014, aby se pak na důkaz své jednoty smýšlení přede všemi vedli manifestačně za ruku.

                 Obrazová galerie vydá za mnoho slov.

                                        1. série                   

               1.      Luigi Ciotti v řadách gay pride  

               2.     Vřelé vítání s Františkem  

               3.     Nerozluční přátelé Ciotti a Gallo 

                                                Ciotto a Bergoglio

                          2. série  nepotřebuje komentář

                                                     3. série

Komentář: 1. Kardinál Bagnasco podává svaté přijímání  sodomitům

                2. Revolucionář gayů Gallo v akci

                     4. série  Gallův slavý  pohřeb

Komentnář:  1. Ciotto při plamenné pohřební chvalořeči

                   2. Hlavní celebrant kardinál Bagnasco

                   3. Revolucionář Gallo jak ho všichni znali

                   4. Františkovo uznání.

  Pramen: Church Revolution in Pictures    Photo of the Week