Vidiny o brzkém řešení FSSPX se rozplývají

                                         9.7.2017

Osobní prelatura pro FSSPX, která se zdála být na spadnutí, se začíná ztrácet v nedohlednu. Vznikají rovněž komplikace s realizací posledního Bergogliova indultu týkajícího jurisdikce pro uzavírání sňatků před kněžími bratrstva. Např. v Německu předseda biskupské konference kardinál Marx v dopise, který potvrdil i kardinál Müller ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry, takovou možnost zcela odmítl. Ozývá se řada hlasů v církvi, které si legalizaci FSSPX nepřejí, a zdá se, že se k nim přiklonil i Bergoglio. Měsíc před svým odvoláním poslal Bratrstvu kardinál Müller list, ve kterém uvádí znovu ony podmínky, které od počátku představují hlavní překážku legalizace Bratrstva, jako je bezvýhradná akceptace 2VK včetně mše NO. Přijetí tohoto dopisu biskup Fellay potvrdil a rozeslal ho na všechny distrikty.