Velkkodušnost Svatého Otce podle německých pramenů

Bratrstvo svatého Petra dnes oznámilo, že dva emisaři tohoto největšího z tzv. společenství Ecclesia Dei byli přijati papežem v „srdečné atmosféře“ a obdrželi od Františka dekret ad hoc.

4. února byli na soukromé audienci v Santa Martě přijati otec Benoît Paul-Joseph, představený francouzského distriktu, a otec Vincent Ribeton, rektor kněžského semináře ve Wigratzbadu. S Františkem si mohli téměř hodinu vyměňovat názory. O týden později, 11. února, vydal papež František nový dekret o Bratrstvu svatého Petra. Výhradně pro Bratrstvo sv. Petra. V každém případě je dekret datován tímto dnem. Bratrstvo sv . Petra, všichni jeho členové, se v tento den modlili novénu a zasvětili Bratrstvo. Datování dokumentů k určitému datu je v církvi běžnou praxí a František je mistrem politiky gest.

Papežovi byl vyprávěn příběh o vzniku bratrstva a ten byl jím „ohromen“. Jejich věrnost římskému papeži odpovídá postoji, který je třeba „zachovat, chránit a podporovat“, řekl František svým partnerům.

Nová vyhláška má toto znění:

„Svatý otec František uděluje všem a každému členu Společnosti apoštolského života „Bratrstvo svatého Petra“, založené 18. července 1988 a prohlášené Svatým stolcem za „papežské právo“, oprávnění slavit oběť mše svaté, udělovat svátosti a jiné posvátné obřady a sloužit bohoslužbu podle příslušné editio typica liturgických knih platných v roce 1962, tj. misálu, rituálu, pontifikálu a breviáře.

Tuto pravomoc mohou vykonávat ve svých vlastních kostelech a oratořích, ale na jiných místech pouze se souhlasem místního ordináře, s výjimkou mše sloužené v soukromí.

Bez ohledu na výše uvedené Svatý otec doporučuje, aby se v rámci možností zohlednila také ustanovení Motu proprio Traditionis Custodes.

Dáno v Římě u svatého Petra 11. února, na svátek Panny Marie Lurdské, v roce 2022, devátém roce mého pontifikátu.

Dekret potvrzuje, že Bratrstvo svatého Petra může nadále používat všechny liturgické knihy tradičního ritu. To je v přímém rozporu s Motu proprio Traditionis custodes z 16. července 2021 a ještě více s dekretem kardinála vikáře o zavedení Traditionis custodes v římské diecézi, papežově diecézi, ze 7. října 2021.

Svatopetrské bratrstvo vyjádřilo vděčnost za papežovu přízeň v prohlášení, které bylo dnes zveřejněno spolu s dekretem:

„Členové Kněžského bratrstva svatého Petra jsou plni vděčnosti Svatému otci za potvrzení jejich církevního poslání. Všichni věřící, kteří se cítí být součástí duchovní rodiny Bratrstva, jsou srdečně zváni k účasti na mši svaté a k modlitbě za Svatého otce o zítřejším svátku Stolce svatého apoštola Petra (22. února).“

Z „komuniké“ je cítit radost a úleva. Co však nový dekret skutečně „potvrzuje“, respektive umožňuje?

Normální chaos

Pramen: Kathlolisches