Velká děkovná pouť

Pouť do Říma vykonal ve dnech 9. – 14. února řád starého ritu dominikánek Svatého Jména Ježíš z Fanjeaux, aby vzdal Pánu díky za 40 let svého trvání a navštívil matku všech chrámů a hrob sv. Petra. Tyto sestry s mateřským domem ve Fanjeaux (dep. Aude) vedou čtrnáct v škol. Deset z nich od mateřských škol až po bakalářskou univerzitu je ve Francii, tři v USA a 1 od roku 2012 ve Freiburgu v Německu.

Poutní průvod tvořilo 1500 osob, z toho 200 sester, 1000 současných žákyň a další účastníci z řad rodičů. Nejdříve navštívily poutnice Lateránskou baziliku, omnium orbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Tam poutnice zazpívaly Credo, pomodlily se za papeže a vykonaly křížovou cestu. Ráno další den se účasnily mše svaté, kterou celebroval P. Nikolaus Pfluge z bratrstva Pia X. Přes několik žádostí u Ecclesia Dei nebyla sestrám, u kterých duchovní správu vykonává bratrstvo Pia X., povolena mše v tradičním ritu v žádném z římských chrámů. Bohoslužba se konala v pronajatém sále.

                                                                   Mateřinec a univerzivní areál  ve Fanjeaux

                                                                                                                                                                                                                                                                         Pobožnost v Lateránu

Mše svatá v pronajatém sále            

                                                                                 foto Fanjeaux – DICI

Paolo Pasquallucci vzpomíná na jednu římskou pouť FSSPX doprovázenou mnoha věřícími, která se konala v roce Velkého jubilea:

»Vedle uniformovaného papežského strážníka stáli na Náměstí Sv. Petra dva mladí příslušníci vatikánské pořádkové služby. Ti byli zřejmě informováni o příchodu „velkých bludařů a nepřátel papeže“. Byli evidentně napjati, když průvod spatřili. Strážník se s vážnou tváří díval na kráčející poutníky a pak řekl mladých mužům v římském dialektu: „To je pravá církev, a ne ti tam“, a ukázal na papežské paláce. A opakoval to dvakrát, zatímco kněží, řeholníci a věřící vstupovali do chrámu sv. Petra«

                                                            katholisches.info