Varování před falšováním historie

Kardinál Brandmüller varuje před falšováním historie italského patrologa P. Giovanni Ceretiho, které uvádí ve své knize Divorzio, nuove nozze e pienitenza nella Chiesa primitiva (Rozvod, nový sňatek a pokání v prvotní církvi).

Autor tvrdí s odvolání na církevní Otce a Nicejský koncil, že církev v prvotní církvi povolovala rozvedeným nové manželství po krátkém pokání. Tato tvrzení nemají žádnou oporu ve faktech. Cereti zaměňuje sňatky vdovců, které Otcové připouštěli, i když je nijak nedoporučovali, se sňatky rozvedených. Nemáme nejmenšího důkazu o povolení nového manželství rozvedených. Církev v prvotních dobách byla v otázce rozvodů stejně rigorózní jako církev dnešní.

Radio Vaticana, Avvenire