Valdenští odmítají Františkovu prosbu o odpuštění

26. 8. 2015

Při své návštěvě Turína v červnu zavítal František také do valdenského chrámu a žádal o odpuštění bezpráví, kterých se jim mělo dostat od katolíků. Políbil přitom i jejich bibli.

Valdenští svolali do Torre Pellice zvláštní synodu, která odmítla podanou ruku papeže Bergoglia a prohlásila, že žádné odpuštění udělit nemůže. V oficiálním dopise synoda prohlašuje: »Milý bratře v Kristu Ježíši, synoda evangelické valdenské církve bere s úctou a nikoliv bez dojetí jménem církve vyjádřenou prosbu o odpuštění toho, co jste nazval jako nekřesťanské a dokonce nelidské postoje a jednání, které v minulosti byly zaujaty proti naším matkám a otcům.« Pak následuje „ale“: »Tato situace nám však nedovoluje vystupovat jménem těch, kteří svou krví nebo jiným utrpením dosvědčili svou evangelickou víru, a za ně odpouštět.« Na tom se usneslo 180 přítomných valdenských.

Dále se zde praví: »Bratrský dialog, který nyní vedeme, je dar Božího milosrdenství, které vaší a naší církvi odpustilo a dále odpouští mnoho zlého, když nás zve k pokání, obrácení a novému životu. O odpuštění však mohou žádat ti, kteří se křivd dopustili a nikoliv jejich potomci.«

Valdenští také sami o žádné odpuštění nežádají.

Po valdenském odmítnutí zavládla mezi progresivisty nevole namířená jak vůči „konzervativcům“, tak vůči valdenským. „Chladná odpověď valdenských se líbí nepřátelům ekumény“. „Sokoli se bojí smíření.“ „Chlad odpovědi odhalil obtíže v komunikaci. Nestačí jen otevřít dveře, aby ti, kteří se zdráhají, vstoupili dovnitř. Sokoli oné církve se zabarikádovali do pýchy a bojí se smíření v jedné víře.“ (z reakcí, které vyslovil biskup Domenico Mogavero, horlivý ekumenista)