Václav Klaus na podporu Polska

                                               26. 10. 2021

Václav Klaus:

Když je ohrožena demokracie v Evropě, respektive v Evropské unii, je nutné, aby evropští demokraté hlasitě protestovali. To, co je dnes ve hře, není zanedbatelné. Paní von der Leyen ve svém projevu v Evropském parlamentu 19. října uvedla, že nedávné rozhodnutí polského ústavního soudu, které zpochybňuje nadřazenost práva EU, „zpochybňuje základy Evropské unie“. Podle předsedkyně von der Leyenové je „povinností Komise chránit práva občanů EU“, a proto „Komise bude jednat“. To je bezprecedentní prohlášení.

Polský ústavní soud v posledních týdnech výslovně vznesl otázku, kterou si všichni skuteční demokraté kladou již desítky let: zda má proces evropské integrace vést k vytvoření nadnárodního celku nad jednotlivými členskými státy, nebo si mají tyto státy zachovat svou suverenitu a přesunout jen část do Bruselu? To byla hlavní otázka evropského integračního procesu od 50. let 20. století. Každý to ví nebo by měl vědět. A nikdo před tím nesmí zavírat oči. Dokonce ani paní von der Leyenová.

Polský ústavní soud po měsících vážných diskusí rozhodl, že mimo jiné část smluv EU „není slučitelná s Ústavou Polské republiky“ a dodal, že polská ústava má přednost před evropskými zákony. Možná to není v Bruselu populární tvrzení, ale je to názor legitimního ústavního orgánu členského státu EU (stejně jako rozhodnutí německého ústavního soudu v Karlsruhe v květnu 2020) a nikdo nemá právo nerespektovat ji. Dokonce ani úředník Evropské komise, německy Beamte, jako paní von der Leyen. Rozhodně si nemůžete dovolit tvrdit, že to „zpochybňuje základy Evropské unie“. Rozhodnutí polského ústavního soudu nepochybně zpochybnilo jednostranné názory a postoje, které léta prosazují evropští představitelé – dominantní část evropských aktivistů a dokonce i někteří evropští politici – ale nic jiného.

Paní von der Leyenová prohlašuje, že Evropská komise musí chránit občany Unie, a má v úmyslu tak učinit. Jsme také občany členského státu EU, ale necítíme se být ohroženi rozhodnutím polského ústavního soudu. Nikdo nás před tím nemusí chránit. Cítíme naopak potřebu „chránit sebe“ před oslabením suverenity členských zemí EU. Nejsme ani přesvědčeni, že občané Polska potřebují ochranu komisařky von der Leyenové. Poláci v historii mnohokrát ukázali, že jim na suverenitě své země záleží.

Je krajně nemístné, aby se paní von der Leyenová ve svém projevu zmiňovala o Polské solidaritě před 40 lety, jejímž cílem bylo ukončit podřízenost Polska Sovětskému svazu. Polsko se nevymanilo ze sovětské nadvlády, aby znovu ztratilo svou suverenitu, tentokrát ve zdánlivě demokratickém kontextu. Polský ústavní soud si toho byl vědom a o tom byl jeho nález. Je povinností nás Čechů ve vlastním zájmu Poláky v této věci podpořit.

* Bývalý prezident České republiky