V Anglii jsou Corona opatření minulostí

Tato opatřední jsou  v Anglii minulostí

(Londýn/Řím) Ve Velké Británii jsou opatření Corona minulostí. Premiér Boris Johnson oznámil jejich zrušení 19. ledna. Katoličtí biskupové ho následovali. Soulad s vládou funguje. Zajímavé objevy mezitím učinili italští badatelé v církevních institucích.

Biskupská konference Anglie a Walesu zveřejnila 26. ledna na svých internetových stránkách dokument, v němž biskupové reagují na zrušení vládních opatření Corona. Nová nařízení platí od 27. ledna. Podle biskupské konference bylo rozhodnuto „respektovat“ nová vládní opatření. „Po konzultaci se zdravotními úřady“ biskupové upravili vlastní opatření Corony pro veřejnou bohoslužbu a život farností.

Požadavek na masky byl zrušen, stejně jako odstupy. Vrací se pozdravení pokoje i oblíbený chorál.

Biskupové by byli pravděpodobně přesvědčeni, že neplní dostatečně svou „povinnost“, kdyby zároveň znovu nenabádali k očkování. V dokumentu se tedy uvádí:

„Nejlepším způsobem, jak se chránit před riziky Covidu, je kompletní očkování dvěma dávkami a posilovací dávkou, a církev očkovací program podporuje.“

Vláda ani biskupové však zatím nepředložili žádný důkaz, že se jedná o skutečnou ochranu. Ani se o to nesnaží. Vláda nařizuje, oni se podřizují Pro tuto maximu se také používá zlověstný „vědecký konsenzus“, který má působit dojmem, ale který v deklarované podobě neexistuje. Corona je především psychologická válka, a jak známo, proti viru taková válka nefunguje.

Nyní však, opakují biskupové po vládě, se dostáváme do fáze, kdy se virus stává „endemickým“. Člověk se musí naučit „žít společně“ s virem.

Poté následují odkazy na vhodná pravidla chování, která vyplývají ze zdravého rozumu:

„Každý, kdo má příznaky Covid-19, by měl zůstat doma, nechodit na bohoslužby a zavolat lékaře.“

To by ovšem nevyžadovalo „zkušenost“ dvou let hysterie kolem Corony. Koneckonců, příznaky hrají roli poprvé poté, co se dva roky tvrdilo, že jde o „pandemii“ na základě zbytečných čísel případů PCR.

Biskupové také připomínají, že „v kostele lze stále nosit masku“. V tomto okamžiku může být člověk podrážděný. Jsou věřící již takto vyškoleni, nebo v každém případě považují biskupy za natolik neschopné myslet, že jsou takové odkazy nutné?

Biskupská konference si mezitím uvědomila, že virus se nepřenáší předměty a proto je povoleno používat „zpěvníky, misály a jiné pomůcky“. I tyto znalosti jsou známy od roku 2020. Viry v misálu?

V dokumentu se dále uvádí:

„Je dobrým zvykem dezinfikovat si ruce při vstupu a výstupu z kostela, ale není nutné, aby tak činili lektoři a další služebníci před čtením nebo jinými církevními činnostmi. Všichni posluhující si však musí i nadále před podáváním přijímání dezinfikovat ruce.“

Ne všechna opatření tedy padla. Mísy se svěcenou vodou však mohou být znovu naplněny. Je však třeba dbát na to, „aby se voda pravidelně měnila, alespoň jednou týdně“, píší biskupové.

Znovu je také povoleno znamení pokoje a také zpěv. Pro zpěváky sboru a scholy je maska již pouze „doporučená“. Obnovit lze také všechny mimoliturgické aktivity farností.

Na závěr biskupové uvádějí bonmot: „I když toto snížení počtu omezení povede k všeobecné normalizaci, virus stále koluje a je důležité, aby na to pamatovali ti, kdo se podílejí na životě církve.“
Ano, opatrnost je matka moudrosti. To však platí pouze v případě, že se na životy lidí na této planetě chceme dívat jako na „porcelánovou krabici“. Zdá se, že tato myšlenka některé lidi, včetně biskupů, dráždí, ale lidstvo vždy žilo s viry a bude tak muset, nolens volens, žít i po této pseudopandemii nebo po nadcházejících skutečných pandemiích, navzdory trojímu očkování. Tak tomu bylo vždy, aniž by to biskupové jakkoli naznačili.

Znovuobjevený imunitní systém

Možná se opravdu něco hýbe, a to i ve strnulém vládním korzetu, do kterého se biskupové vnutili. Avvenire, deník italské biskupské konference, včera informoval o „senzaci“. Vědci z různých ústavů, včetně Lékařské univerzity San Raffaele v Miláně, která je vědeckou vlajkovou lodí církve, učinili „objev“:

„Odolnost vůči kovidu-19 spočívá ve vrozené imunitě.“

Význam lidského imunitního systému by sám o sobě neměl být „senzací“. Vzhledem k tomu, že většina vlád v posledních letech význam imunitního systému nejen ignorovala, ale i nezodpovědně a nevědecky diskreditovala, představuje náhlý znovuobjev senzaci.

V článku Avvenire samozřejmě nemohou chybět obvyklé výzvy k očkování, které se zdají být „světější“ než Amen v modlitbě. V článku, který hovoří o vlastním imunitním systému těla jako o nejdůležitější obranné linii a léčbě léky jako o dalších pomocných liniích, by přípravky Covid společnosti BigPharma za normálních okolností nic neztratily. Ruka BigPharmy však sahá daleko, dokonce i do církve. Jedná se tedy o povinnost, která se samozřejmě musí platit.

Vědci učinili další objev: závažnost průběhu Covid 19 souvisí s genetickými změnami v MBL. Vzhledem k tomu, že molekula má podobné funkce jako protilátka, které se žádná z dosud známých variant viru SARS-CoV-2 nemůže vyhnout, je nyní testován její „farmakologický potenciál“.

Poučením ze dvou let Corony by bylo, kdyby se v budoucnu přestalo jednostranně lpět na jediné cestě, na „očkování“. Stále však bude třeba hodně uklízet. Církev mohla být nezbytným korektivem. V Rakousku naopak biskupové, stejně jako jejich angličtí spolubratři, jen v opačném směru, ale vždy naslouchající vládě, podporují povinné očkování – navzdory všem důsledkům, které z toho plynou – a německá biskupská konference stále mluví o „morální povinnosti“ nechat si píchnout geneticky manipulující preparát.

Seznam manipulací v souvislosti s Coronou je dlouhý a bohužel, biskupové proti tomu nic rozumného neudělali, ale spíše tento vývoj podpořili.

Giuseppe Nardi – Katholisches