Tristní zahájeni festivalu v San Remo

Přetiskujeme velmi vhodnou intervenci J. E. Mons. Antonia Suetta, biskupa z Ventimiglie – Remo, zveřejněnou 2. února 2022.

Smutné zahájení Festivalu italské písně 2022 v San Remo bohužel potvrdilo nepěkný směr, kterým se tato pěvecká událost a obecně svět zábavy, včetně veřejné služby, již nějakou dobu ubírá.

Trapné vystoupení prvního zpěváka zesměšnilo a znesvětilo posvátná znamení katolické víry a připomnělo gesto křtu v urážlivém a znesvěcujícím kontextu.

Prezentovaná píseň již svým názvem – Neděle – a v kontextu gospelového sboru narážela na Den Páně, který křesťané slaví jako den víry a vzkříšení, a zasazovala jej do kontextu slov, postojů a gest, které urážely nejen náboženství, ale ještě více lidskou důstojnost.

Nerozhodný, zda zasáhnout, jsem si nejprve myslel, že by bylo vhodné, nedávat najevo evidování takového nedůstojného masakru jako další důkaz, ale pak jsem cítil, že je naopak nutné dát hlas tolika věřícím, pokorným a dobrým lidem, kteří trpí urážky svých nejcennějších hodnot, a protestují proti neustálým a hanebným útokům na víru; považoval jsem za svou povinnost znovu upozornit na to, že veřejná služba nemůže a nesmí takové situace připustit, v naději, že někdo zasáhne na institucionální úrovni. Považoval jsem za svou povinnost jasně říci, že není možné se prohlásit za katolického věřícího a pak podporovat a organizovat taková vystoupení.

Jsem si vědom toho, že můj protest nenajde ve světě médií ovládaném jednostranným myšlením velkou odezvu, ale jsem si ještě více jist, že se dostane k čistým a odvážným srdcím, schopným reagovat v každodenním životě proti takovým zpěvákům a jedovatým útokům. Především jsem přesvědčen, že jako pastýř musím plnit své povinnosti, aby křesťanský lid, který je mi svěřen do péče, neutrpěl pohoršení z mlčení, které by bylo vykládáno jako lhostejnost nebo, což je ještě horší, jako souhlas.

Je sice pravda, jak se říká, že „oslí řehtání do nebe nechodí“, ale myslím, že je vhodné vybízet svědomí k vážnému zamyšlení a věřící k modlitbě, dobrým životním svědectvím a odvážným odsouzením.

Mons. Antonio Suetta
Facebook
Twitter