Třetí fatimské tajemství opět na přetřesu

26. černa 2000 na tiskové konferenci prefekt Kongregace pro nauku víry Ratzinger a státní sekretář Bertone měli z pověření Jana Pavla II. seznámit veřejnost s třetí částí tzv. fatimského tajemství. Po tiskové konferenci vzniklo mnoho pochybností o úplnosti tohoto textu.

16. května 2016 referovala Maike Hicksonová o telefonickém rozhovoru s prof. dr. Ingo Dollingerem, dlouholetým přítelem Josefa Ratzingera, kterému kardinál Ratzinger v osobním rozhovoru sdělil, že jedna část tajemství zůstala nadále nezveřejněna. Vatikán tuto zprávu dementoval.

Nyní se přihlásil ke slovu Gottfried Kiniger, který je v Rakousku znám jako obránce katolické víry a bojovník proti rouhavým filmům a pornografii.

Když se Kiniger, který nemá internet, dověděl o vatikánském dementi, vyslovil nad tím velký úžas. Vyprávěl o tom, jak prof. Dollinger, když jednou koncelebroval spolu s Ratzingerem, hovořil po mši v sakristii s kardinálem o Fatimě a Ratzinger mu na závěr řekl: „To, co jsme zveřejnili, nebylo celé tajemství. Bylo nám to tak uloženo“.

Kiniger prohlásil, že o této epizodě hovořil s Dollingerem později ještě několikrát. Neumí si přestavit, jak by rozhovor s Dollingerem mohl Ratzinger popírat. »To nejde. A nevím, proč to Řím udělal«.

                                                                                          KI