Tradiční mše sv. k uctění památky 1. fatimského zjevení

                                     5. dubna 2017

Kongregace pro nauku víry spolu s komisí Ecclesia Dei vydaly dekret, podle kterého se povoluje každému knězi římského ritu včetně řeholníků 13. května 2017 ve výroční den 1. fatimského zjevení celebrovat v tradičním ritu mši k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie z 22. srpna s patřičnou komemorací (jako Missa votiva II. classis). Podepsáni Gerhard Müller a Guido Pozzo.

KI