Tradiční liturgie v bazilice sv. Petra o svátku sv. MIchaela

                                                              26. 9.2016

O svátku sv. Michaela Archanděla bude u jeho oltáře v bazilice Sv. Petra v Římě slavena Mše svatá v tradičním ritu.

Tento svátek byl původně výročím posvěcení chrámu sv. Michaela na Via Salaria v Římě. Tato bazilika, jejíž zbytky byly odhaleny v roce 2000 v Castel Giubileo, deset kilometrů severně od městského centra v Římě, představuje nejstarší chrám archanděla Michaela na Západě: Bazilika, zbudovaná kolem roku 400 měla tak velký význam, že den jejího posvěcení byl vyhlášen za svátek svatého Michaela v celé církvi. Na Východě postavil Konstantin Veliký skvostný chrám svatého Michaela podle vidění v roce 314.

Obě tyto baziliky již neexistují. Cařihradská padla za oběť islámské okupace. Turci ji v 15. století zbourali a jejího materiálu použili na stavbu pevnosti v Bosporu v roce 1451 – 52. Byla to příprava na dobytí Cařihradu.

Západní bazilika se naposled připomíná v 9. století. Pravděpodobně zanikla v 6. století během válečných událostí. Úcta k sv. Michaelu se rozšířila po celé Evropě. Svatyně na Monte Gargano z roku 493 je jeho nejstarší svatyní na Západě.

Tradiční ritus uvádí jméno sv. Michaela v Confiteor, při slavné mši při žehnání kadidla a ve mši za zemřelé v modlitbě k offertoriu.

Mše svatá ke cti sv. Michaela v bazilice sv. Petra 29. září začíná v 7.15.