To nejdůležitější už není důležité

                                                                            26. 4.2016

V Římě v zahradách Villa Borghese se 24. dubna konal Den Země pořádaný hnutím Focolare. Tuto akci bez ohlášení navštívil papež František.

Projevil se zde nejen ze své „ekologické stránky“, ale především jako mistr na šíření zmatku a chaosu. V diskuzní tribuně mluvil o odpuštění a výstavbě. Mezi jiným prohlásil:

»Jak toho dosáhneme? Zcela jednoduše: s vědomím, že už všichni máme něco společného. Všichni jsme lidští. A v naší lidskosti se můžeme navzájem přiblížit a společně jednat…. Já však patřím k tomuto náboženství nebo k onomu… To není důležité.. .Pokračujme všichni společně a navzájem se respektujme. Vidím tento zázrak: Zázrak pouště, která stává lesem.«

Na tato slova reagoval kanadský Vox Cantoris slovy evangelia: Dána je všechna moc na nebi i na zemi. Jděte do celého světa a udělejte ze všech lidí mé učedníky; křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte se zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Buďte si jisti: Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa (Mt 28,18-20).

Z kontextu vyplývá, že pro Františka není důležité, jakému náboženství kdo přísluší, a všechna náboženství jsou stejně platná. Důležité je, abychom se respektovali.

Na to Vox Cantoris z Kanady: „To ovšem není křesťanské evangelium. Nic z papežových slov nenajdeme v Písmu svatém. Ježíš nikde neřekl: Hlavně abyste spolu dobře vycházeli, na náboženství zapomeňte. Je zcela lhostejné, k jakému náboženství patříte“.

Předsedkyně Focolare si papežovu přítomnost velice pochvalovala: „Papež František má dar slova“. O jeho kontroverzních výrocích se nezmínila.

                                                                          František a Maria Voce

katholisches.info