Těžká urážka náboženství s víry

                                                            3.8.2016

Předseda italské biskupské konference kardinál Angelo Bagnasco kritizoval katolíky, které pobouřilo pozvání muslimů, aby se 31. července účastnili katolických bohoslužeb. „Nevidím k tomu žádný důvod“, tvrdil kardinál. Podle jeho mínění účast tisíců muslimů před oltářem představuje ze strany muslimů i nemuslimů odmítání každé formy násilí. Ve skutečnosti byla účast muslimů na liturgických obřadech v Itálii a ve Francii svatokrádežná a nesmyslná akce, jak uvedl mons. Antonio Livi v Nuova Bussola Quotidiana.

Svatokrádežná proto, že na rozdíl od mešit nejsou katolické chrámy shromažďovací a propagační centra, nýbrž svatá místa, kde se klaníme Ježíši Kristu, skutečně přítomnému se svým tělem a duší, lidstvím a božstvím. Pokud někdo potřeboval uspořádat setkání k odsouzení násilí, měl tuto politickou akci uspořádat na jiném vhodném místě, nikoliv v domě Boha, který je pro papeže i biskupy jediným pravým Bohem ve třech osobách, proti kterému v minulých stoletích islám manu militari bojoval.

V Římě v bazilice Santa Maria di Trastevere seděli tři imámové hlavního města v první řadě. Dva z nich, Mohamed Mohamed a Sami Salem promlouvali od ambonu a recitovali přitom Korán. K evangeliu a kázání kněze se obrátili zády a mumlali své muslimské modlitby, když katolíci vyznávali svou víru.

V katedrále v Bari recitoval imám zv. Sharif Lorenzini arabsky první súru Koránu, ve které se odsuzuje „nevíra křesťanů“ těmito slovy: „Ukaž nám pravou cestu, cestu těch, které sis vyvolil, nikoli těch, kteří zasluhují tvůj hněv, ani těch, kteří zbloudili“.

Co se zde dělo, je proti zdravému rozumu, protože nemáme žádný důvod k tomu, abychom zvali muslimy do katolického chrámu, aby se tam modlili a kázali. Iniciativa italských a francouzských biskupů vyvolává dojem, jakoby islám jako takový nenesl žádnou odpovědnost za strategii teroru, jakoby fanatičtí muslimové po celém světě nemasakrovali křesťany ve jménu Koránu. Popírat, že probíhá náboženská válka, jak to činí papež František, je totéž, jako popírat že Rudé brigády v 70. letech vedly politickou válku proti státu.

Motiv teroristů Islámského státu (IS) je náboženský a ideologický a živí se určitými verši z Koránu. Ve jménu Koránu jsou v současné době pronásledovány desetitisíce křesťanů od Blízkého Východu přes Nigérii až po Indonésii.

Zatímco aktuální vydání Dabiq, oficiálního časopisu Kalifátu, vyzývá své bojovníky, aby strhávali kříže a zabíjeli křesťany, zbavuje biskupská konference Mohamedovo náboženství veškeré odpovědnosti a připisuje masakry z minulého měsíce několika málo extrémistům. Úplný opak je pravdou.

Je to jen menšina, oněch údajně 23 000 z více než dvou milionů oficiálně registrovaných muslimů, kteří následovali nesmyslnou iniciativu biskupských konferencí. Proč nesouhlasit s většinou, která toto pozvání odmítá, a nevinit z přetvářky ty, kteří je přijali? Proč by měli muslimové, kteří vyznávají náboženství od katolického nejen zcela odlišné, ale přímo diametrálně protichůdné, chodit do katolického kostela nebo zvát katolíky, aby se modlili a kázali v jejich mešitách?

To, co se 31. července stalo, je v každém ohledu závažnou urážkou víry a náboženství.

Roberto de Mattei