Synoda přináší své plody

Katolický farář Wendelin Bucheli v Bürgeln ve Švýcarsku v biskupství Chur udělil v jednom venkovském kostele požehnání páru složenému ze dvou lesbických partnerek. „Formou se toto požehnání nijak podstatně nelišilo od církevního sňatku“, prohlásil farář pro noviny „Urner Wochenblatt“. Když byl o toto „požehnání“ požádán, radil se také se svým přítelem jezuitským knězem. Základní otázkou při tomto rozhovoru bylo: „Mohu takové požehnání udělit ve jménu Božím a podle jeho vůle?“ Dnes se žehnají zvířata, auta a dokonce i zbraně, proč by nemohl požehnat páru, který chce jít životem společnou cestou?

Farář o svém záměru neinformoval svého biskupa, ale informoval celý farní aparát a farní radu a všichni s jeho záměrem souhlasili.

Agentura „kipa“ k tomu napsala: „Biskupská synoda výslovně uvedla, že muže a ženy s homosexuálními sklony je třeba přijímat ohleduplně a vlídně. Jakákoliv forma diskriminace je zakázána. Je to otázka, jaký pastorační přístup je nejpřiměřenější této církevní nauce, která neskýtá žádný základ vytvářet analogie mezi homosexuálním životním partnerstvím a Božím plánem s manželstvím a rodinou ani v širším smyslu“.

„Urner Wochenblatt“ napsal ve svém komentáři: „Většina katolických biskupů před krátkou dobou v Římě schválila otevřenost vůči homosexuálním lidem.“ To hodnotí tento list jako „pozitivní signál, který posílil pastýře jako je Wenelin Bucheli, aby pečoval o katoličky a katolíky s otevřenou náručí. A tak je to dobře“.

                                                                                              Bürgeln

kath-net