Švýcarský trend

Předseda švýcarské biskupské konference Markus Büchel zůstává věrný svému protiřímskému kurzu: „Věřím a jsem o tom pevně přesvědčen, že nastoupí zpřístupnění svátostí pro rozvedené a znovu sezdané.“ Umí si představit i požehnání svazku homosexuálů. V předpisech „pro sexuální život“ musí podle něho nastoupit změna. Morální teologie pokročila díky stykům s nekřesťanskou vědou a psychologií a je dále než nauka, kterou dosud formuluje církev.

„O svátostech je třeba nově přemýšlet a hledat nové možnosti.“ Přitom Büchel doufá, že to nebude trvat 100 let, ale dojde k tomu již v nejbližší době. „Musíme vidět, že pojetí manželství a partnerství se změnilo. V manželské morálce vycházíme z toho, že je nerozlučné, ale ono je neseno také společností a tam se leccos změnilo. Musíme se na tyto nové okolnosti také nastavit. My můžeme mít vysoké ideály, ale lidé současně ukazují cestu, jak s těmito novými skutečnostmi zacházet podle jejich víry.“

„Umím si představit, že najdeme pro i homosexuální svazky určitou dimenzi, nemůžeme ovšem klást rovnítko s manželstvím. Když však takoví lidé patří k církvi, musíme jím pomáhat, aby i oni mohli svou víru dále prožívat.

Z vatikánského dotazníku udělali švýcarští biskupové svůj vlastní destilát. Vyhodnocení se dělo pod silným vlivem Gender-Mainstream výzkumníků. Velký vliv měl Arnd Bünker, vedoucí švýcarského pastoračně sociologického institutu.

kath-net