Švýcarsko: Velikonoce bez kněží

Našlo se „výborné“ řešení

Nejedná se o nějakou misijní zemi na konci světa, kam vstoupili první misionáři. Jsme na prastarém křesťanském území uprostřed Evropy, ve švýcarském kantonu Aargau v biskupství Basel.

Po padesátiletém hlásání „nového jara“ 2VK slavila zde farnost největší svátek církevního roku bez účasti kněze. Radiotelevisione Svizzera vysílala tuto zprávu:

Nedostatek kněží přivádí mnoho katolických farností do obtížné situace, kdy není možno zajistit slavení mše svaté ani o nejvýznamnějších svátcích, jakým jsou Velikonoce. Vzhledem k nedostatku kněží zůstávají na některých místech kostely zavřeny a věřící se musí odebrat někam jinam. – Diecéze Basel naopak udělila i laikům a ženám právo ‚celebrovat‘. S biskupským souhlasem mohou udělovat svátosti s výjimkou zpovědi a eucharistie.

V Suhru v kantonu Aargau se např. konala bohoslužba pro několik set věřících vedená teoložkou Ritou Wismanovou, matkou dvou dětí, která se dvakrát v měsíci ujímá úkolů faráře. Stará se o pastoraci a uzavírá sňatky: »Pastorace je pro mě setkáním s lidmi. Pokud se uzavřeme a vzdáme se v neděli kostela, ztratíme ještě více věřících. Ženy studovaly stejné obory a mají stejnou průpravu jako muži«, zdůraznila teoložka.

»Pro věřící je to dobré řešení. Nedostatek kněží vede k tomu, že se role ujímají ženy a já nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být«, řekla jedna z nich. Jiná prohlásila: »Biskup mluví o nouzovém řešení, ale já v tom vidím naopak velmi dobré řešení«.

Problém nedostatku kněží se přitom vůbec neřeší, stejně tak jako evidentní protestantizace a sekularizace, které zavládly v německém Švýcarsku. „Nouzové řešení“ biskupa Felixe Gmüra z Baselu je chváleno jako výborné. Je to řešení, které míří k „svěcení žen“. Wismanová studovala teologii, je vzdělaná a připravená a především chce. Věřícím je podle jejího názoru zcela lhostejné, zda tuto „duchovní správu“ vede muž nebo žena.

Takový postoj neusiluje o kněžská povolání, která podle Kristových slov vyžadují, abychom prosili Pána žní o nové dělníky na jeho žeň. Nedostatek kněží je pro tyto „teologicky vzdělané“ vítanou příležitostí, která jim má otevřít cestu ke „kněžství“.

Basel je největší švýcarskou diecézí. Její biskup msgr. Felix Gmür platí podle Tages-Anzeiger mezi švýcarskými biskupy za „liberálního nositele naděje“.

Jeho předchůdcem byl kardinál Kurt Koch, kterého Benedikt XVI. povolal do Říma jako předsedu papežské rady pro jednotu křesťanů. Kochův předchůdce byl v úřadu jen několik měsíců, než r. 1995 vyšlo najevo, že otěhotněla žena, se kterou udržoval důvěrný styk. Pak se vzdal úřadu i kněžství a oženil se s matkou svého dítěte.

RSI