Svatý Mikuláš navštívil Rusko

26.5.2017

V roce 1995 mladý misionář Bratrstva sv. Karla don Ubaldo Orlandelli, který před několika lety přišel hlásat evangelium na Sibiř, prošel ulicemi Novosibirska a nesl Nejsvětější Svátost v procesí které tvořilo šest věřících. Tento nejmenší eucharistický průvod se uskutečnil v době, kdy tato země prožívala 70 let hlubokého sovětského ateismu.

O 22 let později zavítala do Moskvy relikvie sv. Mikuláše, kterou poskytla italská diecéze Bari, a tři kilometry dlouhé fronty věřících čekají celé hodiny, aby mohly uctít tuto relikvii v nově zbudované bazilice Božského Spasitele v Kremlu. Svatý Mikuláš je světec, kterého uctívají obě církve. Od 21. do 26. května přišlo podle oficiálních pramenů uctít ostatky svatého biskupa 120 mil. Rusů.

Je třeba poznamenat, že Itálie této události nevěnovala vůbec žádnou pozornost a zprávy z Moskvy média prostě torpedovala.

Co se stalo v Rusku za posledních 25 let? Došlo k přesvědčivému rozvoji křesťanského života. Sovětský stát byl ateistický par excelence a pronásledoval všechny církve. Nedovoloval žádné veřejné znamení víry. Nyní se i stát účastní prozřetelnostního obnovení života víry.

Za posledních 25 let bylo znovu postaveno na 20 tis. pravoslavných kostelů. Zde se šíří eucharistická i mariánská úcta. V krátkém čase znovu ožilo více než tisíc mužských a ženských klášterů, ve kterých se praktikuje přísný asketický život. To všechno výmluvně svědčí o Boží přítomnosti. Je to proces, který má své kořeny ve Fatimě

Vláda zde projevuje pozitivní znaky, které silně kontrastují s antihumánní a degradující ideologií šířící se v Evropě. V Rusku je zakázána publicita homosexuality a podporuje se zde přirozená rodina, a to i na školách univerzitách.

Panna Maria si zvolila Rusko jako nástroj obnovy křesťanské společnosti. Stále schází výslovné zasvěcení Ruska. Bůh sesílá velké požehnání zemím, které se zasvěcují Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

                               Uvítání a slavná liturgie

  Moskevská delegace v Bari

    Relikviář sv. Mikuláše v Bari     

 Vynětí relikvie sv. Mikuláše

  Relikvie vynášena v ruském relikviáři      

   Patriarcha Kyrill

Prezident Putin

Pramen: Nuova Bussola Quotidiana

Viz také:

Křížové procesí v Petrohradě

Rusko se obrátí