Sumit energetických ministrů v Praze

Obrat v názorech na zastřešení cen plynu

V předvečer dnešního summitu ministrů pro energetiku v Praze Evropská komise reaguje negativně na výzvu 27 zemí ke stanovení stropu pro ceny plynu a neříká nic o dalších návrzích, které von der Leyenová s velkou pompou očekávala. Náhoda tomu chtěla, že dopis unikl jen několik dní poté, co Německo, Dánsko a Nizozemsko zaujaly stanovisko.

Komise opět neslouží evropským zájmům. Možná má Foreign Relations z 26. září pravdu: evropská energetická krize ničí multipolární svět, oslabuje Rusko a Evropu a ponechává světovou „nadvládu“ pouze Číně a USA. Dosavadní neschopnost Komise vypracovat seriózní návrhy a její zjevná neadekvátnost jistě podporují nový bipolarismus, kdy se Evropa může stát pouze chudou „kolonií“ ostatních.

Ministři energetiky evropských zemí se dnes, 30. září, sejdou na neformálním summitu v Praze, aby zhodnotili situaci a analyzovali návrhy týkající se energetické krize. Reakce Komise na uniklé informace o energetické krizi se jeví jako bohatý a rozporuplný seznam střednědobých až dlouhodobých nápadů. Podle serveru Euractiv rozeslali eurobyrokraté 28. září evropským zemím neformální dokument, v němž navrhují, jak zmírnit ceny plynu v Evropě. Dokument Komise je zejména nespravedlivou a zbabělou odpovědí na žádost 15 evropských zemí, které 27. září v dopise žádaly, aby se rozhodlo o zavedení cenového stropu na veškerý dovoz zemního plynu.

„Limit by se měl vztahovat na všechny velkoobchodní transakce se zemním plynem a neměl by se omezovat na dovoz z určitých jurisdikcí,“ napsaly Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. „Cenový strop … je jediným opatřením, které každému členskému státu pomůže zmírnit inflační tlaky, řídit očekávání a poskytnout rámec pro případ možného přerušení dodávek, jakož i omezit mimořádné zisky v tomto odvětví,“ uvádí se v dopise.

Italský ministr Cingolani v deníku La Stampa zopakoval důvody této iniciativy: „Potřebujeme zavést cenový strop, neznamená to, že se vrátíme k cenám před rokem a půl, ale alespoň se vyhneme určitým nepřijatelným špičkám. Pak je nutné oddělit cenu energie tak, aby se alespoň oddělila cena energie vyrobené z obnovitelných zdrojů od ceny plynu a… jistě je lze těmito opatřeními podstatně snížit. Je třeba zavést novou koncepci trhu s energií, ale to vyžaduje čas…[ale] Ttf, amsterodamský trh s plynem, objektivně nefunguje: má takovou volatilitu, že stačí prohlášení, aby se ceny roztančily.

Z náhledů do textu dopisu patnácti zemí není zřejmé, jaký druh omezení ceny plynu je navrhován a kdo bude muset platit za případné výkyvy na trhu a/nebo nedostatek produktu dodávaného do Evropy v důsledku omezené ceny. Je však přinejmenším ostudné, že Komise, která se nikdy předtím nevyjádřila proti této hypotéze, zveřejnila na serveru Euractiv celé znění svého dopisu-návrhu vládám. Komise v něm spíše než konkrétní návrhy vysvětluje svůj nesouhlas se zastropováním cen plynu a neříká nic o dalších načrtnutých myšlenkách, které Von der Leyenová s velkou pompou předestřela ve svém projevu 14. září (zdanění dodatečných zisků, reforma trhu s energií, nesoulad mezi plynem a energií, boj proti spekulacím).

Je neuvěřitelné a nedůstojné, že Komise vypustila svůj vlastní text jen několik hodin poté, co Německo (které včera oznámilo národní plán v hodnotě 200 miliard po zářijovém podpisu dohod s Kanadou a v těchto dnech se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty), Dánsko a Nizozemsko, tedy všechny tři země, v nichž vládnou socialisté a liberálové, zopakovaly svůj nesouhlas s omezením cen plynu. Je také nepochopitelné, že zveřejnění dopisu Komise přichází poté, co Euronews zopakoval nesouhlas norské vlády, která, jak známo, získává z Evropy miliardy prostřednictvím dodávek a spekulací.

V neformálním dokumentu Brusel nastiňuje další a odlišné možnosti, jak se vypořádat s vysokými cenami plynu: nerealistické omezení pouze dovozu ruského plynu (které již bylo zamítnuto), omezení ceny výroby elektřiny „na úroveň, která by přispěla ke snížení cen elektřiny, aniž by vedla k celkovému zvýšení spotřeby plynu“ (rozdíl mezi skutečnými náklady a účty spotřebitelů by byl hrazen z elektrizační soustavy zemí EU) a zapojení „spolehlivých dodavatelských partnerů“ s cílem dosáhnout „společné dohody“ o snížení cen kapalného plynu. Ministři energetiky EU se dnes, 30. září, sejdou, aby projednali (opět nedostatečné) návrhy Komise, po kterých tvrdě volají již od 9. září.

Von der Leyenová mezitím požaduje nové sankce proti Rusku (8 balíčků), včetně „omezení“ dovozních cen uhlovodíků (ropy, nafty, ale i biopaliv atd.) od 5. prosince příštího roku. To je v souladu s tím, na čem se dohodly země G7 a co naléhavě požadovaly USA, ale v rozporu s postoji samotné Komise ohledně plynového stropu. Cui prodest? Evropským občanům, rodinám a podnikům to rozhodně neprospívá: v Praze, hlavním městě Evropy, vyšly 28. září do ulic desetitisíce lidí, aby protestovaly proti energetické krizi a stratosférickým nákladům. Jsou to jen protesty proti eurobyrokratům pracujícím proti Evropě.

Nuova BussolaQotidiana Luca Volontè