Studio FIVET potvrzuje škody způsobené dětem

Vědecký časopis Jama Network Open zveřejňuje studii o kardiovaskulárním zdraví dětí ve věku 6-10 let počatých prostřednictvím umělého oplodnění: ve srovnání s dětmi počatými přirozenou cestou se u nich výrazně zvyšuje výskyt problémů. Výsledky potvrzují, že při porušení morální normy dochází také k porušení fyzikálních zákonů, což má různé negativní důsledky. I v jiných oborech.

Souhrnné výsledky této studie, provedené na 764 dětech (382 uměle počatých a 382 přirozeně počatých), jsou následující: „Děti počaté metodami asistované reprodukce měly statisticky významně horší výsledky ve funkci a struktuře levé komory“. Konkrétně u dětí „počatých pomocí ART [technologie asistované reprodukce] došlo ve srovnání s dětmi ve srovnatelné kontrolní skupině ke statisticky významnému zvýšení krevního tlaku, […] systolické dysfunkce levé komory […] a diastolické dysfunkce […]. Statisticky významně se u nich také zvýšily parametry struktury levé komory […]. U dětí počatých na ART byla navíc statisticky významně častější hypertrofie levé komory […] a vzorec remodelace levé komory. […] Závěry a zjištění. Tato studie zjistila, že u dětí počatých metodou umělého oplodnění došlo ke zvýšení krevního tlaku a nepříznivým změnám ve struktuře a funkci levé srdeční komory ve srovnání s dětmi počatými přirozenou cestou. Tato zjištění naznačují, že je třeba provést další studie, které by prozkoumaly možné mechanismy a dlouhodobé výsledky spojené s těmito rozdíly“ mezi uměle a přirozeně počatými dětmi. Studie potvrzuje výsledky předchozích výzkumů: „Předchozí studie uváděly nepříznivé kardiovaskulární zdravotní výsledky,“ píší autoři.

Výše uvedený vědecký článek dokazuje, že když porušujete morální normy, porušujete také fyzikální zákony, a proto utrpíte jak morální, tak fyzickou újmu, protože člověk je velmi těsným spojením hmotného principu (tělo) a nehmotného (duše). Pokud je v jedné z těchto dvou sfér nepořádek, odráží se tento nepořádek i v druhé. Máme o tom důkazy i v běžném životě: pokud je vám fyzicky velmi špatně, vaše nálada zpravidla nebude povznesená, nebudete veselí a rozjaření, ale smutní a skleslí.

Porušování zásad přirozené morálky s sebou tedy přináší škody i na psychofyzické úrovni. Důkazy o tom máme v mnoha oblastech. Vzpomeňme si na rozsáhlé a obrovské psychofyzické škody, které ženám způsobují potraty[1]; na škody způsobené dětem rozvodem[2]; na škody způsobené homosexuálům homosexuálními vztahy[3]; na škody způsobené dětem, když jsou umístěny do homosexuálního páru nebo když jsou zbaveny matky či otce[4]; na potraty způsobené některými metodami, které jsou prezentovány pouze jako antikoncepční[5]. Závěr: páchání zla často bolí.


1] Cfr. C. Baccaglini, Le conseguenze psichiche dell’aborto volontario del secondo trimestre. Un’esperienza clinica tra la terapia post aborto e la terapia dell’accoglienza, in Rivista sperimentale di freniatria, vol. CXXXVIII, n. 3, 2014, pp. 57-65; T. Cantelmi – C. Cacace – E. Pittino, Maternità interrotte. Le conseguenze psichiche dell’IVG, San Paolo, Roma, 2011; Generazione Voglio Vivere, 50 Domande e Risposte sul Post aborto, Associazione per la Difesa dei valori cristiani, Roma, 2015.

[2] Cfr. P. F. Fagan – A. Churchill, The Effects of Divorce on Children, in www.frc.org – Marriage and Religion Research Institute, pp. 1-48; cfr. G. Caldas Alexandre – P. Nadanovsky – C. Leite Moraes – M. Reichenheim, The Presence of a Stepfather and Child Physical Abuse, as Reported by a Sample of Brazilian Mothers in Rio de Janeiro, in Child Abuse and Neglect 34 [2010], p. 963; J. Wallerstein, Second Chances: Men, Women and Children a Decade After Divorce, Houghton Mifflin, Boston 1996; Surviving The Breakup: How Children And Parents Cope With Divorce, Harper Collins, New York 1996; R. O’Neill Experiments in Living: The Fatherless Family, in Civitas, September 2002, pp. 1-20; J. Mauldon, The effects of marital disruption on children’s health, in Demography, 27 [1990], pp. 431-446; J. Bartholomew, The welfare state we’re in, Politico’s, London 2004; J. Wallerstein – S. Blakeslee, Second chances: Men, women & children a decade after divorce, who wins, who loses and why, Ticnor & Fields, New York 1989; P. Fagan – K. A. Johnson and Jonathan Butcher, A Portrait of Family and Religion in America: Key Outcomes for the Common Good, The Heritage Foundation, 2006; P. Fagan, The Real Root Causes of Violent Crime: The Breakdown of Marriage, Family, and Community, The Heritage Foundation Backgrounder, 1995.

[3] E. Houston – D. J. McKirnan, Intimate Partner Abuse among Gay and Bisexual Men: Risk Correlates and Health Outcomes, in Journal of Urban Health, Sept. 2007, Vol. 84, Issue 5, pp. 681–690; C. Finneran – R. Stephenson, Intimate Partner Violence Among Men Who Have Sex With Men: A Systematic Review, in Trauma, Violence and Abuse, 2012, 14, pp.168-185; M. Dank – P. Lachma – J. Yahner – J. M. Zweig, Dating Violence Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth, in Journal of Youth and Adolescence, May 2014, Vol. 43, Issue 5, pp. 846–857; A.M. Buller – K. M. Devries – L. M. Howard – L. J. Bacchus, Associations between Intimate Partner Violence and Health among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review and Meta-Analysis, in Plos Medicine, Mar. 4, 2014

[4] C. Opondo – M. Redshaw – E. Savage-McGlynn – M.A Quigley, Father involvement in early child-rearing and behavioural outcomes in their pre-adolescent children: evidence from the ALSPAC UK birth cohort, in British Medical Journal, 22 Nov. 2016, Vol. 6, Issue 11, pp. 1-9; W.R. Schumm, A Review and Critique of Research on Same-Sex Parenting and Adoption, in Psychological Reports, 12 Sept. 2016; M. Bergström – B. Modin – E. Fransson – L. Rajmil – M. Berlin – P. A. Gustafsson – A. Hjern, Living in two homes-a Swedish national survey of wellbeing in 12 and 15 year olds with joint physical custody, in BMC Public Health, 2013,13, p. 868; D.P. Sullins, The Unexpected Harm of Same-Sex Marriage: A Critical Appraisal, Replication and Re-Analysis of Wainright and Patterson’s Studies of Adolescents with Same-Sex Parents, in British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 2015, 2 [11], pp. 1-22; Emotional Problems among Children with Same-Sex Parents: Difference by Definition, in British Journal of Education, Society and Behavioural Science, 2015, 7 [2], pp 99-120; D.W. Allen, High school graduation rates among children of same-sex households, in Review of Economics of the Household, Dec. 2013, Vol. 11, Issue 4, pp. 635–658.

[5] M.L. Di Pietro – R. Minacori, Sull’abortività della pillola estroprogestinica e di altri “contraccettivi”, Medicina e Morale 1996, 5, p. 879. Cfr. B. Bayle, L’activitè antinidatorie des contraceptifs oraux, in Contracept. Fertil. Steril., 6 [1994], 22, pp. 391-395; R. Puccetti – G. Carbone – V. Baldini, Pillole che uccidono, ESD, Bologna 2012, p. 39; B. Bayle, Antinidatory activity of oral contraceptives, in Contraception, fertilité, sexualité, [Jun. 1994], 22 [6], pp. 391-395; J.A. Spinnato, Mechanism of action of intrauterine contraceptive devices and its relation to informed consent, in American Journal of Obstetrics and Gynecology, 176 [March 1997], 3, p. 503. M. E. Ortiz – H.B. Croxatto – C. W. Bardin, Mechanisms of Action of Intrauterine Devices, in Obstetrical and Gynecological Survey, 1996 [51], 12, Supplement, p. S47; J.B. Stanford – R.T. Mikolajczyk, Mechanisms of action of intrauterine devices: update and estimation of postfertilization effects, in American Journal of Obstetrics & Gynecology, 2002, 187 [6], pp. 1699-1708; Eshre Capri Workshop Group, Intrauterine devices and intrauterine systems, in Human Reproduction Update, 2008, 14 [3], pp. 197-208; B.M. Landgren – E. Johannisson – A.R. Aedo – A. Kumar – Y.E Shi, The effect of levonorgestrel administered in large doses at different stages of the cycle on ovarian function and endometrial morphology, in Contraception, 1989 Mar., 39 [3], pp. 275-289; G. Ugocsai – M. Rózsa – P. Ugocsai, Scanning electron microscopic (SEM) changes of the endometrium in women taking high doses of levonorgestrel as emergency postcoital contraception, in Contraception, 2002 Dec., 66 [6], pp. 433-437; M. Durand – M. Seppala – C. Cravioto Mdel – H. Koistinen – R. Koistinen – J. González-Macedo – F. Larrea, Late follicular phase administration of levonorgestrel as an emergency contraceptive changes the secretory pattern of glycodelin in serum and endometrium during the luteal phase of the menstrual cycle, in Contraception, 2005 Jun., 71 [6], pp. 451-457; C. Kahlenborn – J.B. Stanford – W.L. Larimore, Postfertilization effect of hormonal emergency contraception, in Annals of Pharmacotherapy, 2002 Mar., 36 [3], pp. 465-470; The effects of peri-ovulatory administration of levonorgestrel on the menstrual cycle, cit.; R. Puccetti, Valori e giovani: la “prospettiva medica”, in M. Palmaro – T. Scandroglio [a cura di], Figli di un’etica minore, Editori Riuniti – University Press, Roma 2014, pp. 108-113; A.F. Filardo, Dalla Pincus alla mini-pillola estroprogestinica. Le pillole dell’aborto chimico. La sterilizzazione, in AA.VV., Contraccezione e aborto, Gribaudi, Milano 2004, p. 56; B. Mozzanega – S. Gizzo – S. Di Gangi – E. Cosmi – G.B. Nardelli, Ulipristal acetate: critical review about endometrial and ovulatory effects in emergency contraception, in Reproductive Sciences, 2014 Jun., 21 [6], pp. 678-685; P. Stratton – E.D. Levens – B. Hartog – J. Piquion – Q. Wei – M. Merino – L.K. Nieman, Endometrial effects of a single early luteal dose of the selective progesterone receptor modulator CDB-2914, in Fertility and Sterility, 2010 Apr., 93 [6], pp. 2035-2041.