Stručně a výmluvně

Liturgická reforma je nezvratná

Na 68. národním liturgickém týdnu v aule Pavla VI. to prohlásil Bergoglio: „Byla dlouho připravována a přinesla dobré plody. Můžeme s jistotou a učitelskou autoritou potvrdit, že liturgická reforma je nevratná.“

Toto jeho prohlášení je na prostém protikladu k postoji jeho prefekta Kongregace pro bohoslužby kardinála Roberta Saraha.

O tradiční liturgii se Bergoglio ani nezmínil.

+ + +

Nezadržitelná expanze

Muslimové požadují, aby jim v Římě pro jejich letošní páteční postní modlitbu 1. září bylo poskytnuto Koloseum, památník křesťanských mučedníků. Povolení zatím závisí na rozhodnutí kvestora, odpovědného za bezpečnost.

Podobným způsobem „okupovali“ muslimové v Miláně Dómské náměstí. Islamisté prokazují velké znalosti o symbolických místech křesťanství. Co jednou obsadí, to již nevydají.

Cíl je jasný.

Po Konstantinopoli má být nakonec i Řím podroben Islámu.

katlolisches