Stoletý kardinál odešel na věčnost

Kardinál Loris Capovilla byl povolán Pánem 22. května, aby složil účty ze svého 100 let trvajícího života. Narodil se 1915 nedaleko Padovy, 1940 byl vysvěcen na kněze v patriarchátu Benátky, kde pak od roku 1949 působil jako ceremoniář.

Když se v roce 1953 stal Giuseppe Roncalli benátským patriarchou, jmenoval Capovillu svým sekretářem. Znali se již od roku 1925. Tohoto svého sekretáře si Roncalli podržel i po svém nástupu na papežský trůn 1958 až do své smrti 1963.

Roku 1967 ho Pavel VI. jmenoval arcibiskupem v Chieti (viz). Již 1971 ho Pavel VI. jmenoval do čela prelatury Loretto. 1988 rezignoval Capovilla na tuto funkci a zbytek života strávil v rodném městě papeže Jana XXIII. a působil v procesu jeho blahořečení. Vydal jeho korespondenci, ale pramálo přispěl k tomu, aby objasnil Roncalliho motivy ke svolání 2VK. Jeho publikace však obsahují zajímavé údaje o této události nových církevních dějin.

Z jeho korespondence s Montinim a tehdejším světícím biskupem Léonem Josephem Suenensem, pozdějším arcibiskupem v Bruselu, vyplývá, že tito protagonisté koncilu nebyli jeho svoláním ani překvapeni ani iritováni. Spíše usilovali o co nejpřímější kontakt s papežem a vedli s ním hovory o tom, jak by měl být koncil zaměřen. Hovoří o nich jako o „zapálených ohněm“, který se mnozí snažili uhasit. Zatímco papež usiloval o aggiornamento, tito „staří supi“ se po překonání prvního šoku snažili o návrat k původnímu stavu.

Za pontifikátu Benedikta XVI. panoval kolem letitého preláta klid. To se však změnilo po nástupu Františka. Ani ne tři týdny po svém zvolení 1. dubna 2013 telefonoval Bergoglio Capovillovi a chtěl se s 97letým prelátem osobně setkat. Capovilla byl naposled v Římě v roce 2000 při blahořečení Jana XXIII.

O důvodech tohoto jeho zájmu se mnoho spekulovalo. Měl tím mezi jiným naznačit, že chce navázat na Roncalliho, což někteří chápou jako signál pro progresivní církevní kruhy, které se předchozími dvěma pontifikáty cítily odsunuty i se svými plány k uplatnění koncilu.

Capovilla je spojován i s fatimskými tajemstvími, jednak že je jako papežův sekretář znal, jednak že ve vatikánském zveřejnění nacházel nesrovnalosti.

22. února 2014 jmenoval Bergoglio Capovillu kardinálem. Stařičký kardinál byl touto přízní nadšen. Dva měsíce nato se konalo svatořečení Jana XXIII., které neodpovídá platnému kanonizačnímu řádu. Toto svatořečení však mělo neutralizovat kanonizaci Jana Pavla II., která byla Bergogliovi proti srsti.

Capovilla si přál pohřeb jen v kruhu svých přátel v kapli Památníku Jana XXIII.

                                                                    katholisches.info