Stížnost proti obsahu Instumentum laboris

15. 9. 2015

60 teologů a moralistů z celého světa adresuje biskupské synodě 4. – 25. 10 2015 závažnou stížnost proti obsahu paragrafu 137 Instrumentum laboris XIV. řádného zasedání biskupské synody.

Paragraf 137 závažně zpochybňuje klíčové dokumenty magisteria encykliku Pavla VI. Humanae vitae a Jana Pavla II. Veritatis splendor a navrhuje metodu morálního rozlišování a rozhodování, která rozhodně není katolická. Tento způsob odporuje dokonce nauce učitelského úřadu o morálních normách, svědomí a morálním soudu. Sugeruje, že dobře formované svědomí se může ocitnout v konfliktu s objektivními mravními normami.

Sugerovaná metoda rozhodování je zmatečná, subjektivistická a může vést svědomí proti objektivní morální pravdě až k rozhodnutí pro objektivně hříšné jednání, jako je např, potrat nebo eutanazie.

Podepsaní požadují vyškrtnutí § 137 a jeho nahrazení novým, který hovoří přesně o svědomí, vyzvedává moudrost a krásu Humanae vitae a pomáhá manželům pochopit, že mají k dispozici prostředky milosti, a ty jim pomáhají žít podle Božího plánu, který se týká daru sexuality.

Pramen a úplný seznam signatářů: viz