Stížnost na výroky arcibiskupa Bonnyho

                                                                        27.10.2016

Jak uvedla agentura LifeSiteNews, belgická laická organizace Pro Familia podala stížnost na výroky antverpského arcibiskupa Johanna Bonnyho. Ve stížnosti podané prefektovi Kongregace pro klérus kardinálu Beniaminu Stellovi se uvádí, že prohlášení, která arcibiskup uvádí ve své knize, vyjadřují přesvědčení, že církev má žehnat svazky homosexuálů a civilně sezdávaných rozvedených, i když jinými rituály.

Bonny např. píše: V žádném případě nemůžeme pokračovat v tvrzení, že nemůže existovat žádná forma lásky mimo heterosexuální manželství. Stejnou lásku nacházíme u muže nebo ženy, které prožívají zkušenost homosexuální nebo lesbické dvojice.

Kongregace jako nadřízená organizace musí dát odpověď týkající se výroků, které jsou zjevně v rozporu s Katechismem katolické církve. Musí také zhodnotit, zda se mají odsoudit, nebo ne.

Pokud je odsoudí, týkalo by se to také všech dřívějších podobných „otevření“, a byla by tím blokována faktická „revoluce“. Pokud tak neučiní, ocitne se v rozporu s KKC.

A nejen to. Případ současně ukazuje, jak Vatikán v těchto letech dává věcem volný průběh, aniž by se zabýval rostoucím zmatkem, který se rozmáhá mezi klérem a věřícími po zveřejnění AL a v šíření klimatu »synodality«, kdy si biskupské konference nebo jednotliví biskupové vykládají kontroverzním způsobem poslední apoštolskou exhortaci.

Biskup Bonny vyzval své kritiky, aby si přečetli bergogliovské dokumenty a respektovati ty křesťany, kteří chtějí prožívat variace na téma morálních otázek.