Statečné Chorvatsko hájí tradiční rodinu

Záhreb, 29.11.2013 (kath.net/cz) 016 532 – V máji 2013 sa zhromaždilo v Chorvátsku iba za dva týždne vyše 750 000 podpisov na ochranu klasického manželstva a rodiny. K podpisovej akcii vyzvala široká aliancia rôznych skupín. Táto udalosť vyvolala hlboký dojem a teraz prinútila chorvátsku vládu 1. decembra usporiadať referendum o zavedení ústavného zákona s klasickým pojmom manželstva pozostávajúceho z muža a ženy, ktorým má byť toto manželstvo chránené a právne zabezpečené. Už výsledok podpisovej akcie – (vysoký počet 750 000 podpisov treba posudzovať v pomere k asi 4 miliónom obyvateľstva, vrátane tých bez práva voliť) predstavuje veľký úder pre homosexuálne zväzy a ideológie „gender“, ktoré chcú toto klasické chápanie manželstva spochybniť či celkom zrušiť.

Ľavicová vláda pozostávajúca zo Sociálnodemokratickej strany (priameho nástupcu komunistov) a jej malej koaličnej Liberálnej strany, sa masívne pokúšali ovplyvniť ľudí proti tomuto referendu a priviesť obyvateľstvo k jeho odmietnutiu. Minulý týždeň sa k tomu konalo veľké zhromaždenie na hlavnom námestí v Záhrebe, Námestí Bana Jelačiča. Pri mrazivých teplotách prišlo asi 3000 prívržencov vlády, aby si vypočulo rockový koncert a rôznych agitátorov. Väčšina rečníkov však zrejme patrila skutočne ku starej garde komunistov a už pre svoj vek sotva mohli zastupovať mladé Chorvátsko budúcnosti.

Mediálna pozornosť v tejto súvislosti sa sústredila len pred niekoľkými dňami na prípad najmä známeho duchovného pastiera študentov na  Univerzite v Záhrebe, pátra Damira Stojiča. Ten je známy spoluprácou s platformou za rodinu, svojimi obľúbenými kázňami na tému manželstva a rodiny a zasadzovaním sa za „teológiu tela“ pápeža Jána Pavla II. Práve preto stále stojí v centre útokov zo strany vedúcich intelektuálov a politikov ľavice. Len nedávno ho dokonca jeho bezprostrední predstavení vyzvali, aby o týchto témach už nehovoril a nekázal. Ako sa páter Stojič dozvedel, táto intervencia prišla priamo z úradu chorvátskeho premiéra. Chorvátsky denník „Večernji list“, o tom podal správu 26. novembra.

Platforma ľavicových intelektuálov dokonca porovnávala hodnoty v myslení iniciátorov referenda s prevažujúcim fašistickým myslením v Nemecku v období po roku 1930.

Napriek všetkému úsiliu iniciatívu podkopať a poškodiť, sa ukázal úspech ľudového hlasovania a tým zakotvenie klasického pojmu manželstva do chorvátskej ústavy. Skoro 65 percent zúčastnených voličov podporilo návrh, aby bola v chorvátskej ústave zakotvená definícia manželstva ako zväzku muža a ženy. Opačný názor vyjadrilo necelých 35 percent hlasujúcich. Výsledok hlasovania je záväzný bez ohľadu na počet zúčastnených voličov.

Toto sa ukazuje ako smerodajné pre Európsku úniu a ďalšie európske krajiny. –zg-