Soukromá tradiční mše v soukromé kapli nepotřebuje žádné povolení

                                                               2. ledna 2017

Mše svaté v tradičním ritu, kterou celebruje soukromě kněz v soukromé kapli, se může zúčastnit libovolný počet věřících, kteří si to spontánně přejí. Tato mše nevyžaduje žádné povolení od místního biskupa ani faráře.

Tuto mši nemůže dotyčný kněz sám veřejně vyhlásit, ale může věřící ústně pozvat. Věřící naopak mohou na tuto skutečnost veřejně upozornit a pozvat další věřící. Počet věřících není nijak omezen. Kněz může tuto mši svatou sloužit i bez přítomnosti věřících.

Tuto  odpověď   obdržela 3. listopadu od Papežské komise Ecclesia Dei jedna věřřící   na svůj doztaz z 18. října 2016.

Pramen: Messa in Latino, Katholisches. info