Skutečnost příliš šokující

V reálném gymnáziu Cardano v Miláně promítl učitel náboženství video Němý křik, záznam potratu, který v roce 1984 natočil v USA bývalý potratový lékař Bernard Nathanson, jeden z nevlivnějších obránců nenarozeného života a bojovník proti legalizaci potratů.

Při pohledu na „sebeobranu“ dítěte před vražedným nástrojem jedna z dívek propukla v pláč a opustila třídu. Film byl ve třídě několik týdnů předmětem diskuzí. Žáci se rozdělili do dvou frakcí pro a proti. Reakcí na film však nebyl výkřik proti vraždám milionů nenarozených dětí, nýbrž protest rodičů, kteří pokládali za skandální, že šestnáctiletí žáci „museli prožít takový šok“. Padesátiletý učitel náboženství, který na škole působí 8 let, byl ředitelem gymnázia suspendován.

Příslušný úřad milánské arcidiecéze zahájil řízení o odnětí církevní licence vyučujícímu „pro nedostatek pedagogické způsobilosti“ podle kán. 804 § 2 KCP.

 (video)                                                                         La Stampa