Silný tlak na změnu morálního řádu v katolické církvi

„Fórum pro budoucnost Katolické akce v Rakousku“ organizovalo dotazníkovou akci a vydalo tiskovou zprávu výsledcích svého průzkumu. 89% dotázaných vyslovilo názor, že církev nedostojí svým úkolům, týkajících se spásy a smíření, jestliže nenajde cesty, jak pro ty, kteří se rozvedli a znovu vstoupili do civilního manželství, otevřít přístup k svátosti smíření a k přijímání. 6% zastává názor, že takové „milosrdenství“ s rozvedenými ohrožuje současná manželství. (kap)