Schválení převratných novot nosí již Bergoglio in pectore

Biskupové a kardinálové, kteří se vyslovují pro podávání přijímání rozvedeným a znovu sezdaným, vystupují proto tak sebejistě a sebevědomě, protože nacházejí u Bergoglia podporu. I když hájil encykliku Humanae vitaemnoží se signály o jeho kladném postoji k připravovaným změnám. Již jako arcibiskup vyzýval své kněze, aby podávali přijímání i těm, kteří spolu žijí beze sňatku. Činil tak vždy jen ústně.

Svůj postoj ukázal otevřeně opakovaným potleskem během vystoupení kardinála Kaspera v konzistoři. Po jeho skončení nadšeně děkoval řečníkovi. Kasperovy téze jsBiskupovéou podle Bergoglia „teologie na kolenou“.

Také holandský biskup Bonny se odvolává na Františka. Je to blízký spolupracovník kardinála Kaspera v Radě pro jednotu křesťanů.

Charakteristickým rysem Bergoglia je nevole vůči jakémukoliv pevnému a uzavřenému systému, zatímco přímo horuje pro „smířenou různost“.

Giuseppe Nardi Katholisches Info