Satanův dým vnikl do Božího chrámu

                                             19. 10. 2015                                                                         

Jsem přesvědčen o prorocké hodnotě těchto slov papeže autora Humanae vitae. Během synody minulého roku pronikl Satanův dým do auly Pavla VI.

A to konkrétně:

1. Skrze návrh připustit k svatému přijímání rozvedené, kteří žijí ve svazku uzavřeném před úřadem.

2. Skrze tvrzení, že soužití je svazek, který může mít sám určitou cenu.

3. Skrze obhajobu homosexuality jako něčeho, co je údajně normální.

Někteří synodní otcové nesprávně pochopili pozvání papeže Františka k otevřené diskuzi a vnesli do jednání ideje odporující dvoutisícileté tradici církve, která se zakládá na Božím slovu. Bohužel, zápach tohoto pekelného dýmu je nadále cítit v některých bodech Instrumentum laboris a ve vystoupeních některých synodních otců v letošním roce.

Podle mého názoru spočívá hlavní úkol synody v tom poukázat na slova evangelia o manželství a rodině, a to znamená na nauku našeho Vykupitele. Není dovoleno bourat základy, rozbíjet skálu. Kéž Duch Svatý, který v církvi vždy vítězí, osvítí nás všechny při hledání pravého dobra pro rodinu a pro svět.

Maria, Matko Církve, oroduj za nás!

+ Tomasz Peta, arcibiskup z Astany, Kazachstán

Voice of the Family