Satanský kult jako plod náboženské svobody

„Náboženská svoboda“ slouží jako páka k prosazení duchovní anarchie. Podle jejích průkopníků i zlo má nárok na svůj rozvoj. S tímto odůvodněním byl v minulém měsíci říjnu v Old Spring Town v USA ve státě Texas otevřen satanský chrám Velké Luciferovy církve. Rovněž v Islandu je budován pohanský chrám.

Kostel pro satanský kult se zařizuje v Quirindio v Kolumbii. Na protesty obyvatel zdůraznil šéf policie Ricardo Suarez: „V Kolumbii panuje svoboda náboženství, ale objevují se praktiky, o kterých nelze říct, kam je zařadit“.

Katolický biskup Mons. Pablo Salas varoval v pastýřském listu před satanismem. Požádal rodiny, aby bděly nad svými dětmi.

Victor Rozo, správce kolumbijského satanského centra, tvrdil, že ve svém učení nemá nic satanského. Stačí však otevřít na internetu jeho jméno, abychom se přesvědčili o opaku.

Corrispondenza Romana