Různé podoby křesťanství

45 tisíc žáků katolických středních škol v Bangladéši získalo ve státním examinačním testu nejvyšší ocenění. Počet úspěšných žáků křesťanských škol vrostl ze 78% na 93%. V Bangladéši vede katolická církev 109 základních a 49 středních škol. 95% žáků na těchto školách nejsou křesťané.

dv/rv, asianews

V Číně přijalo o Velikonocích křest 20 tis. Katechumenů. 70% z nich jsou dospělí. Křty se udílejí v Číně i o jiných svátcích, jako jsou Vánoce, Seslání Ducha Svatého či svátky mariánské.

kb/rv/fides

Křesťanství na Západě se zhroutí vlastní slabostí, protože nahradilo vyzvání víry příkazem tolerance. Musíme dát znovu příležitost Ježíši Kristu. Modernizace problém neřeší, protože církev strádá nikoliv na ztrouchnivělé struktury, ale na to, že její náboženství vyhořelo.

Prohlásil to emeritní teolog Klaus Berger. Uvedl také příčinu, proč mnoho studentů teologie během studia ztrácí víru: „Bible je „demolována“ takovým způsobem, že z víry prakticky nic nezůstane. Historicko – kritickou metodou je Bible prakticky zfalšována. Z křesťanství se stala zcela nezávazná morálka na neděli. Zázraky, andělé, vidění a zvláštní dary jsou protřepávány z pohledu přírodovědecké kauzality a působí v Bibli v „pohledu rozumu“ jako nemístné, a proto se vyřazují. Označují se dokonce za katolický triumfalismus. Desetiletí historické – kritické metody udělalo z výkladu Bible lidovou poušť. Rozbito bylo prakticky všechno, od narození Páně v Betlémě až po nanebevstoupení, od panenství Panny Marie až po druhý návrat Kristův. Teologie si troufá použít vlastní moc, aby prohlásila sama sebe za „liberální“.

kath-net


Poznámka:

Že brány pekelné církev nepřemohou, neznamená, že nemůže zcela vyhynout v Evropě včetně Vatikánu. Může přijít doba, kdy světící biskup z Afriky nebo Indonézie bude titulárním biskupem z Hradce Králové nebo z Lince.