Rusové se vracejí k náboženství

L´Osservatore Romano zveřejnil výsledek studie Pew Research Centers in Washington, podle které od zrušení SSSR 1998 vzrostl počet pravoslavných z 31 na 72%. Nevěřících je méně než 25%. V roce 1991 jich bylo ještě 62%. Ochotu k účasti na bohoslužbách alespoň 1 x v měsíci však vyjadřuje jen 10% Rusů.  (rv)