Ruská federace hájí své rodiny

Margarita Pavlova demaskuje nevládní organizace a hájí opravdové hodnoty

Rada Ruské federace reaguje na anti-rodinnou propagandu.

 V měsíci takzvaného Pride, zatímco ambasády většiny západních zemí jsou zahaleny barvami LGBT (duhy, která má o jednu barvu méně než pravá duha), zatímco ve všech oblastech, dokonce i ve sportu, láska je něco sentimentálně chápaného, je zde někdo, kdo má tu odvahu plavat v opačném směru. V posledních týdnech to bylo Maďarsko, které ve školách zakázalo šíření obsahu a materiálu založeného na genderové ideologii, tentokrát je to navíc ruská senátorka. Jedná se o Margaritu Pavlovou, narozenou v roce 1979, členku komise Rady federace pro ochranu státní suverenity.

Na jedné schůzi komise hovořila takto: 

„Je třeba mít na paměti, že vnější síly a nepřátelské státy, které podporují etnické a mezináboženské konflikty v naší zemi a extremismus, který se na tomto základě vyvíjí, poskytují rovněž komplexní podporu prosazování zhoubných protirodinných ideologií a útočí na tradiční hodnoty, které jsou v Rusku tradičně chráněny naší ústavou. Hovoříme o propagandě proti rodičovským právům, o radikálním feminismu, podpoře potratů a genderové identity, ideologii LGBT. To vše přímo ohrožuje ruskou národní bezpečnost tím, že podkopává jeden z jeho nejdůležitějších základů: a tím je rodina».

Vystoupení Pavlové vycházelo z mnohonásobných případů financování požadovaného některými nevládními organizacemi blízkými G. Sorosovi, které pod záminkou „prevence násilí na základě pohlaví“ zavádějí terénní projekty založené na radikálním feminismu a vše, co následuje (a co předchází).

Jsem přesvědčena, že je třeba věnovat zvláštní pozornost otázce ochrany rodiny a tradičních rodinných hodnot v souvislosti se zárukou národní bezpečnosti Ruska. Není náhodou, že to je přesně to, co uvedl ruský prezident Putin ve svých nedávných směrnicích pro vládu. Ráda bych také upozornila na skutečnost, že dnes představitelé ničivých sil často vykreslují zdravé civilní síly jako „extremisty“. Jedná se však o občany, kteří hájí svá nejdůležitější práva a hodnoty, ale několik zastánců destruktivních ideologií jednajících s podporou zahraničních sil nepřátelských vůči Rusku se jim snaží připojit špatnou etiketu, které není ušetřena ani Ruská pravoslavná církev«.»

Nic nového pod sluncem. Je to ověřená zpráva, že mnozí stále nevidí nebo předstírají, že nevidí, existenci celosvětového směru, který se snaží prosadit antikřesťanskou antropologickou vizi a snaží se proniknout i do těch nejodolnějších realit, jako je Ruská federace. Tentokrát je zastavila žena.

Zdroj