Rozhořčené kroky sicilského faráře

Biskup Corrado Lorefice, v diecézi Palermo na Sicílii nařídil faráři Alessandro Minutellovi, aby do 15 dnů opustil farnost, kterou spravuje, zachovával přísné mlčení a vzal si dobu na odpočinek.

Jmenovaný farář se obrátil ke katolíkům v promluvě, ve které svolává na 22. dubna do Palazetto di sport Palferoli ve Veroně shromáždění modlitby a víry jako projev křesťanského odporu katolíků zděšených plíživou herezí, „kterou šíří samo vedení církve“. Účastníci si mají vzít růženec a doporučuje se vykonat předem noční eucharistickou adoraci. Přihlášky je možno posílat pomocí Facebooku na Radio Domina Nostra. „Přineste s sebou žlutobílé vlajky, ten krásný prapor s klíči sv. Petra. Svatému otci Benediktovi bude podána žádost o požehnání. „Vytáhněme do pole dříve, než sáhnou na mši svatou“.

Ve své homilii vyjádřil starost mnoha katolíků, kteří prožívají období hlubokého zmatku z církve, která „připravuje formu syntézy všech bludů minulosti na pohyblivých píscích zkapalněné teologie, falešný model církve. Je to církev zmatená, bizarní, extravagantní, někdy až směšná. Je to panující morální relativismus, který měl v Benediktovi XVI. hráz“.

„Ale po jeho rezignaci ti, kteří byli tehdy proti papeži, stali se dnes ultrapapežští až modlářští. Eucharistie se stala pokrmem na cestu, chlebem bratrství bez nejmenší zmínky, či jen snad občas bázlivé, o reálné přítomnosti. Církev v anarchii, která praktikuje v Itálii hříšnou nevědomost o tématech, jako je potrat, eutanazie, rozvod a gender“, kterou zachvátila hrozivá posedlost ekumenismu s rizikem všekřesťanského a všenáboženského synkretismu.“

„Synedrium chce vypískat ty, kteří nesouhlasí, kteří jsou šokováni, když biskup jezdí na kole kolem oltáře a kolem aperitivů, které mu přinesli po mši jako poděkování. Zdůrazňuji, že se jedná o biskupa v Palermu, kterému darovali kolo a který na ně ihned nasedl – v katedrále v liturgickém oděvu a mitře, jak je vidět na fotografii v den jeho intronizace.“

Don Minutella pak jmenuje Enzo Bianchiho, Alberta Melloniho, Antonia Spadaro, Bruna Forte a Waltera Kaspera jako protagonisty této „církve dialogu a milosrdenství“, kteří pod těmito hesly skrývají zbraně odsouzení a emarginace těch, kteří nejsou ochotni homologizovat své smýšlení.

Pod tváří milosrdenství a dialogu se šíří stále více klima teroru a strachu jako diktatura s nádechem populismu. „Ti, kdo vyslovují své obavy, nejsou farizeové s tvrdým srdcem, nýbrž osoby, které milují katolickou církev. Proto ve chvíli, kdy samo vedení církve podporuje hereze, je povinností katolíků tomu odporovat. Jde o obranu svaté nauky, než se Pán vrátí, je to obrana proti diktátu falešné církve.“

Don Minutella ohlašuje dobu mučednictví: „Musíme trpět, snad já jako první, budu suspendován a postižen kanonickými sankcemi, jako kněz, který dal svůj život za svou službu a za duše, jak všichni mohou vidět. Je nám určeno být odsouzení, ale zvedáme vysoko katolickou pochodeň v očekávání, že bouřka falešného proroka se vyčerpá u nohou Ženy oděné sluncem“.

Minutella často cituje Apokalypsu: „Jsme v době Rudého draka“, a žádá, aby papež dříve než se odebere do Fatimy, odpověděl na Dubia a prohlásil, že nechce povolit sv. přijímání rozvedeným a civilně sezdaným. Připomíná velké světce jako sv. Atanáše a sv. Terezii z Avily, kteří se podrobili sankcím a riskovali kanonické tresty při obraně katolické víry.

Podle Stilum Curiae

                      Záznam vystoupení v Radio Domina Nostra