Rodiče Terezie z Lisieux budou svatořečeni

V průběhu biskupské synody v říjnu budou manželé Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux, prohlášeni za svaté

Pět dcer řeholními sestrami

Zélie Martinová roz. Guerinová žila v letech 1831 – 1877, její manžel Louis Martin 1823 – 1894. Sňatek uzavřeli 1858 a narodilo se jim devět dcer, které při křtu obdržely jméno Marie spojené s druhým křestním jménem. Všech pět dětí, které dosáhly dospělosti, vstoupilo do kláštera jako řeholní sestry. Čtyři zvolily Karmel v Lisieux, pátá Marie – Leonie vstoupila do řádu Navštívení sv. Františka Saleského.

Nejmladší z dcer Marie Františka Terezie (1873 – 1897) žila v karmelitánském klášteře v Lisieux jako sestra Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře. Známější je jako Terezie z Lisieux nebo jako Terezička, aby byla odlišena od Terezie z Avily.

Terezička byla byla prohlášena svatou 1923 papežem Piem XI. V roce 1927 ji tentýž papež spolu se sv. Františkem Xaverským prohlásil za patronku misií. 1997 ji Jan Pavel II. spolu s Terezií z Avily a Kateřinou Sienskou prohlásil za učitelku církve. Rok nato byli blahořečeni její rodiče Zélie a Louis Martinovi. Bude to první dvojice rodičů, které se dostane této nejvyšší pocty.

                                                                                      KI