Rekace pastýře soucitného a starostlivého

                                                  29. 6.2017

Jako reakci na postup biskupa Paprockého oznámil biskup Patrick Joseph McGrath ve své diecézi San José v Kalifornii:

Poslední zprávy o směrnicích a praktikách, které uplatňují v jiných diecézích na členy LGBT, mohou být matoucí. 

Využívám této příležitosti, abych Vás ujistil, že pastorační odpověď diecéze San Jose zůstává beze změny: soucitná a pastýřsky starostlivá. Nebudeme nikomu odpírat svátosti ani církevní pohřeb, kdo o to v dobré víře požádá. Pomysleme na slova papeže Františka a dejme se jimi vést: „Eucharistie není odměna pro dokonalé, nýbrž skutečný lék a potrava pro slabé“.

 Katholisches