Rehabilibace biskupa Bezáka

Návštěva papeže Františka na Slovensku končí rehabilitací bývalého trnavského biskupa Roberta Bezáka, který byl sesazen Benediktem XVI. Rozpaky na biskupské konferenci.

Z kanonického a církevního hlediska nelze hovořit o skutečné rehabilitaci, ale z hlediska veřejného mínění a obecného vnímání je to rehabilitace stejně úplná jako znepokojující. Hovoříme o slovenském „homosexuálním“ biskupovi Robertu Bezákovi, který byl sesazen v roce 2012 papežem Benediktem XVI. A to i proto, že dnes ráno, jak informovala apoštolská nunciatura slovenského episkopátu, patří mezi koncelebrující biskupy na papežově poslední mši na slovenské půdě.

Nepochybná je fotografie setkání, které se konalo v pondělí v nunciatuře mezi papežem Bezákem a jeho rodina má mít na Slovensku mnohem větší dopad než všechna dnešní oficiální setkání, která mimo jiné dokládá i přítomnost věřících, jejichž účast byla hluboko pod očekáváním.

Příběh monsignora Bezáka je ve skutečnosti kontroverzní a papežova iniciativa znovu otevírá ránu, která se po deset let pracně hojila a hluboce rozdělila slovenskou církev.

Bezák byl jmenován biskupem Trnavě v roce 2009 ve věku 49 let, jako nejmladší biskup své země, který se prezentoval jako otevřený pastýř, pozorný k sociálním otázkám, odhodlaný vládnout transparentně. Byl to protiklad jeho předchůdce Jana Sokola, který odešel do důchodu kvůli věkovým omezením, ale se stínem těžkých obvinění z údajných nejednoznačných vztahů s tajnými službami minulého komunistického režimu a za nejasné řízení financí diecéze. To druhé umocňuje udání Svatého stolce monsignorem Bezákem. Brzy se však kupily mraky i nad i hlavou mladého biskupa z Trnavy, který byl v červnu 2012 vyzván k rezignaci a po jejím odmítnutí byl okamžitě zbaven svých pastorační povinnosti.

Co se stalo? Bezák vždy tvrdil, že nikdy nedostal oficiální důvod k tomuto opatření, i když byly výslovně vzneseny určité námitky proti jeho naukových postojům k otázkám sexuální morálky. A z tohoto důvodu část slovenské církve silně reagovala na rozhodnutí Svatého stolce. Hovořilo se pro ně také o pochybná správa ekonomického majetku diecéze, ale ve skutečnosti je hlavním důvodem vatikánského rozhodnutí homosexualita praktikovaná Bezákem, kterou v knižně dokumentoval i polský kněz Dariusz Oko věnovaný homoherezii a činnosti homosexuální lobby v církvi. Panovala všeobecné přesvědčení, že Bezák navštěvoval tělocvičny a sauny s jasnou tendencí, ale nejen to, že jako biskup¨byl také zodpovědný za to, že přispěl k vytvoření sítě homosexuálních kněží. V průběhu let se tento aspekt stal stále jasnějším, a to natolik , že se na jeho obranu mobilizovaly liberální kruhy mimo církev.

Mezitím Bezák – který v posledních letech vyučoval náboženství na protestantské střední škole v Bratislavě – byl schopen již v roce 2014 doručit dopis papeži, a ten ho skutečně přijal ve Vatikánu v dubnu 2015, a odtud pokračoval důvěrný vztah, který vedl k vývoji těchto dnů. Právě v očekávání návštěvy Slovenska pozval papež František monsignora Bezáka loni 24. června do Vatikánu, kde bývalý trnavský biskup s papežem koncelebroval a povečeřel.

Přestože je dnes Slovenská biskupská konference jednotná v negativním soudu o monsignoru Bezákovi, papež František ve skutečnosti zavedl veřejnou rehabilitaci, biskupové byli varováni pouze před jeho přítomností mezi koncelebrantyna závěrečné mši pastorační návštěvy. V posledních dnech byla také vznesena možnost přeřazení do jinédiecéze, ale byl to sám Bezák, kdo to v úterý 14. září v televizním rozhovoru s hlavní slovenskou televizí popřel, i když řekl, že je v budoucnu ochoten nějaké jmenování přijmout.

Situace, která je nyní pro slovenskou církev vytvořena,j e rozhodně trapná, zejména proto, že se hovoří o existujících dokumentech a svědcích, které mohou potvrdit, že monsignor Bezák se v posledních letech chová, mírně řečeno nevhodně. A je jisté, že přílušné kruhy toho využijí k prosazování agendy gay lobby v církvi, i když si dokážem e představit, že to nebyl skutečný záměr papeže.

U Bezáků                

La Nuova Bussola Quotidiana Riccardo Casciolli