Půl milionu Francouzů žádá zrušení homo-maželství

Více než půl milionu Francouzů prošlo včera ulicemi Paříže a domáhali se úcty k normální rodině. Demonstraci organizovalo hnutí Manif pour tous, které vzniklo před rokem během několikamilionových demonstrací proti „homosexuálním manželstvím“.

I když francouzská vláda rozšířila definici manželství i na svazky jednoho pohlaví, zastánci autentické rodiny jí nedají pokoj. Domáhají se jejich odvolání a staví se proti oplodňováni in vitro v takových zástupných mateřství. Na nedělní manifestaci se účastníci stavěli rovněž proti nepřirozeným zásahům do rodinné politiky . Na manifestaci zněla hesla: : „Člověk není zboží!“ „Žena není stroj na rození dětí“.

      Viz také