První oběť Traditionis custodes v Argentině

Buenos Aires) Motu proprio Traditionis custodes si vyžádalo první oběť také v Argentině, domovině papeže Františka. Don Mario Héctor Muñoz byl sesazen z funkce faráře ve farnosti Povýšení Svatého Kříže v diecézi Villa Maria.

 Mario Héctor Muñoz

Motu proprio Traditionis custodes vydaným 16. července 2021 papež František prohlásil za neplatné jakékoli povolení slavit tradiční obřad pro diecézní kněze a členy řádů nového ritu. Ti, kteří chtějí pokračovat ve slavení v tradičním obřadu, musí požádat diecézního biskupa o povolení. Žádost nově vysvěcených kněží musí být dokonce předložena Římu ke schválení.

Od vydání Motu proprio Summorum Pontificum slouží farář Mario Héctor Muñoz ve své farnosti pouze v tradičním ritu po přechodném období, během něhož seznamoval věřící s touto liturgií. Traditionis custodes zakazuje slavení „staré“ mše ve farních kostelech. Farář, který celebruje v tradičním ritu, se v logice motu proprio ani neobjevuje.

Biskup Samuel Jofré Giraudo z Villa Maria si předvolal otce Muñoze, aby našel „řešení“. Otec Muñoz dal jasně najevo, že nová opatření považuje za nespravedlivá a že nemá zájem celebrovat podle Novus Ordo. V důsledku toho byl biskupem suspendován a zbaven všech pastoračních povinností.

Farní kostel Exaltación de la Santa Cruz

Jofré je posledním diecézním biskupem jmenovaným papežem Benediktem XVI. Německý papež ho jmenoval biskupem ve Villa Maria 28. února 2013, tedy v poslední den svého pontifikátu. Toho dne byl Benedikt XVI. v 17:08 hodin letecky dopraven do Castelgandolfa. Jeho pontifikát skončil ve 20 hodin. Benedikt XVI. je dnes nejstarším papežem, který kdy žil. Jeho předchůdci však vykonávali svůj úřad až do smrti.

Ačkoli papež František svým Traditionis custodes fakticky eliminoval motu proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI. z roku 2007, Msgr. Jofré nebyl ochoten chránit otce Muñoze a věřící, které měl na starosti, s požitím kán. 87 Kodexu kanonického práva.

Čl. 87 tutiž říká: „§ 1. Diecézní biskup může věřící dispenzovat od disciplinárních zákonů, obecných i partikulárních, vydaných nejvyšší autoritou církve pro jeho území nebo pro jemu podřízené, což často to podle jeho úsudku přispěje k jejich duchovnímu blahu.“

Před týdnem papež František ve svém projevu na novoroční recepci pro diplomatický sbor akreditovaný u Svatého stolce kritizoval „kulturu rušení“ a vyslovil se proti „univerzálnímu myšlení“. Ve jménu „rozmanitosti“ se „stírají všechny druhy identity“. František doslova řekl: „Člověk je v procesu rozvíjení myšlení jednoty, která ho nutí popírat dějiny.“

Tato jasná slova vyvolala jisté rozpaky, protože sám František nařídil zrušit tradiční kulturu s Traditionis custodes. Kněží, jako je otec Muñoz, jsou zbavováni své služby a vyřazováni z pastorační péče, přestože se ničeho nedopustili, ale jen proto, že překážejí progresivním biskupům nebo biskupům, kteří se starají především o svou kariéru.

V rozhlasovém rozhovoru otec Muñoz hovořil o „špatných zprávách“ a potvrdil, že bude muset opustit svou farnost. Zatím se k tomu veřejně nevyjádřil. Biskup ho poslal do „time-outu“.

Ze strany diecéze bylo veřejnosti vysvětleno, že Traditionis custodes a prosincová Responsa ad dubia jsou normativní a že každý diecézní biskup musí zajistit jejich uplatňování ve své diecézi.

To však vyvolalo falešný dojem, že jakoby biskup neměl žádnou jinou možnost než otce Muñoze propustit. Pravdou je, že diecézní biskup ho s odkazem na kán. 87 CIC může zprostit ustanovení Traditionis custodes, jako je například zákaz celebrování tradiční mše ve farních kostelech.

Biskup v zemi, odkud papež František pochází, však k tomu nebyl ochoten.

Pramen: Giuseppe Nardi Katholisches Info

                   Kostel Povýšení svatého Kříže

Obrázky: SMM/odvm.com.ar (Snímky z obrazovky)