První muslimský ministrant

                                                                                                   8. 11. 2016

Ministrant Issam (uprostřed)

K liturgii nedělního „jubilea vězňů“ přispěl významně první muslimský ministrant jménem Issam, který si oblékl albu a cingulum a byl spolu s papežem u oltáře v basilice Sv. Petra. Je to jeden z vězňů z Busto Arsizio. Osm z nich byl vybráno k liturgické službě. Issam tak učinil s obdivuhodnou spontánností: „Když se papežové přicházejí modlit do mešit, proč bychom nemohli dělat totéž ve Vatikánu?“ „Zůstávám muslimem, ale společně se budeme modlit za ty druhé, za mír a za svět.“ Tito vězni asistovali Berlogliovi při jeho oblékání liturgických rouch a pak v procesí vstoupili do chrámu a zaujali místo u paty oltáře.

Don Silvano, vězeňský kaplan v Busto Arsizio, k tomu řekl: „Když mě Vatikán požádal, abych mezi vězni vybral některé pro tento úkol, naznačil jsem, že je zde jeden muslimský mládenec, který dal najevo svou ochotu, a oni mi řekli, že by mu svěřili tento důležitý úkol“.

Issam byl vybrán, aby umyl Bergogliovi v sakristii ruce, a byl jediný, kdo s ním zůstal sám po mši.

„Proč jste to chtěl udělat?“ „Abych dal najevo, že my muslimové jsme jiní, než si to lidé myslí: my jsme pro mír.“

Jediné, oč Issam požádal, bylo, aby si směl s sebou vzít svůj modlitební kobereček. Použil ho, než přišel k Svatému Petru.

Odpoledne prohlásil: „Zůstávám muslimem, ale věřím v dialog a respekt.“ Když to řekl papeži, papež ho objal a políbil. „Požádal jsem ho, aby se modlil za mne a za moji rodinu, za nás vězně. A papež mě požádal o totéž.“

                                             Pramen: La Repubblica