Program akcí připravených v Římě v průběhy říjnové synody

29. září: Tisková konference na základě výsledku Mezinárodní výzvy Svatému otci papeži Františkovi k budoucnosti rodiny. V této výzvě žádají katolíci z celého světa o vyjasňující slovo proti všeobecně rozšířenému zmatku, jaký vyvolal návrh kardinála Kaspera k možnosti uznání rozvodu a homosexuality. Výzvu podepsalo 550 000 katolíků a 160 kardinálů a biskupů.

30. září: Konference z iniciativy několika katolických médií na téma: Zůstat v pravdě Kristově. Referenty jsou arcibiskup kardinál Carlo Caffarra z Bologně, Raymond kardinál Burke, patron Maltézského řádu, Mons. Cyril Vasil, sekretář Kongregace pro východní církve, prof. Stephan Kampowski z Institutu Jana Pavla II. pro rodinu při Lateránské univerzitě.

2. října: Akce kuriálních kardinálů připravená na Angeliku, papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského, na které vystoupí George kardinál Pell, prefekt hospodářského sekretariátu, a Robert kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu.

10. října: Nadace Lepanto a asociace Familia Domani: Konference na téma Manželství a rodina. Mezi dogmaty a praxí církve.Referenti: Mons. Antonio Livi, bývalý děkan filozofické fakulty Lateránské univerzity, prof. Roberto de Mattei z Evropské univerzity v Římě, prof. Giovanni Turco z univerzity Udine, a Velasio kardinál De Paolis.

V polovině října se představí se svými argumenty střešní svaz organizací pro rodiny Voice of Family,který již zveřejnil fundovanou kritiku synodního Instrumentum laboris.

Katholisches.info