Program 3. pouti Coetus Internationalis Summorum Pontificum Řím

Program 3. pouti Coetus Internationalis Summorum Pontificum   2014, Řím

Čtvrtek 23 října 19. 15: Slavnostní nešpory s arcibiskupem Guido Pozzo,

                                  sekretářem Papežské komise Eccesia Dei

                                  v kostele Trinità dei Perelgini

Pátek 24. října 9.00: Růženec za nenarozené děti v kostele sv. Augustina na  

                                Campo Marzo    

                   15.00 Křížová cesta na Palatinském pohorku (sraz na ulici Via di San   

                           Bonaventura.      

                   18.30: Pontifikální mše sv. v kostele Trinità dei Pellegrini.

                           celebrant kardinál Pell, k 10. výročí sdružení Juventutem 

Sobota 25. října 9.30 Adorace v San Lorenzo in Damaso a průvod do baziliky Sv.

                               Petra

                       12.00 Pontifikální mše sv., celebrant kardinál Raymond Burke

Neděle 27. října 8.00 Odjezd do Nursie

                       11.30 Slavnost Krista Krále, celebrant Prior Cassia Folsom OSB

                                kázání kardinál Walter Brandmüller

                                 piknik s benediktiny

                       15.00 Návrat do Říma


                                  Kontakt: cisp@mail.com