Přiměřený oděv do kostela? Skandál!

                                                                               12.5.2016

Don Carlos Scarlata, farář u Svatého Izidora ve města Lima, provincie Buenos Aires, nezvykle pobouřil média. Dovolil si požadovat přiměřené oblečení osob, které  přicházejí do kostela: „Je to dům Boží a brána nebes“. „Zevnějšek je obrazem nitra“.

Média z toho učinila větší skandál, než ze zneužití čtyřletého dítěte: „Kněz omezuje osobní práva   a dovoluje si předepisovat, jak se oblékat.“ Před krátkou dobou došlo v Limě k pohlavnímu zneužití čtyřletého dítěte. Z toho média žádný skandál nedělala.

                                                              KI