Příliš přísný velitel papežské gardy?

Papež František potvrdil, že 31. ledna propouští velitele Švýcarské gardy Daniela Rudolfa Anringa. Jmenovaný údajně odchází na vlastní žádost. Vykonával službu velitele od roku 2008 . Jmenování platí obyčejně na dobu 5 let. Jeho služební doba byla již jednou prodloužena. Toto rozhodnutí učinil Bergoglio v době návštěvy švýcarských biskupů ve Vatikánu. Papež si přeje stráž, která má „méně vojenský charakter“. Anring projevoval údajně velkou přísnost.

Anring sloužil jako halapartník v gardě v letech 1992 -1994. Pak studoval obojí právo ( kanonické i světské) a po absolvování studia ho papež Benedikt XVI. v povolal na místo velitele po předchůdci Elmaru Mäderovi.