Příkladná iniciativa jako model do budoucna?

                                                                            2.10.2016

Pro nedostatek povolání opouštějí františkáni kostel sv. Františka z Assisi ve Forlí v italské oblasti Emilia Romana. Církev hledá jeho nové přiměřené využití.

Místní skupina věřících, přátel tradičního ritu, předala biskupovi žádost, aby jí svěřil kostel, který řád opouští. Chtějí z něho učinit trvalé místo bohoslužeb v tradičním ritu, včetně adorací, pobožností a růžencové modlitby. Tito katolíci zajistí scholu pro chorální zpěv i pro církevní polyfonní hudbu. Berou také na sebe starost o udržování kostela a přilehlého kláštera..

Františkánský klášter byl zde založen v roce 1430. V 16. století převzali kostel jezuité. Po zrušení řádu 1773 spravovali kostel augustiniáni až do Francouzské revoluce. Revolucionáři změnili kostel na skladiště. Po napoleonských válkách zde bylo divadlo. Roku 1879 koupili pozemek opět františkáni a postavili zde kostel v novoklasicistním slohu, který byl vysvěcen 1885. Roku 1895 byla obnovena věž a instalován hlavní oltář, zachráněný ze zrušeného dominikánského kláštera.

Další budoucnost svatyně závisí nyní na rozhodnutí místního biskupa mons. Lino Pizziho.

Sdružení přátel katolické tradice vzniklo ve Forlí v roce 2014 s cílem bránit a šířit neměnnou katolickou nauku, tradiční liturgii spolu s kulturou, uměním a architekturou, které jsou jejich výrazem.

Pramen: Forlí24ORE.it

.