Příklad pro evropské biskupy

                                                                         24.2.2016

Boy Scouts of America (BSA) je největší skautskou organizací a vůbec největší organizací mládeže v USA. Patří k ní 2,5 mil. dětí a mládeže ve věku  7 – 21 let.  K tomu přistupuje 1 milion dospělých.

Již několik let vyvíjejí levicové kruhy na tuto organizaci nátlak a vytýkají jí, že diskriminuje homosexuály a ateisty. BSA neprovádí konfesní religiózní výchovu, ale zdůrazňuje pozitivní náboženské hodnoty. To je také důvod, proč mnoho amerických rodičů svěřuje své děti právě této organizaci. Protože homosexuálové nepředstavují pro dospívají žádný pozitivní vzor, byli ze svazu vyloučováni.

Nejvyšší soud USA odmítl na 2000 stížností, které podali homosexuálové a ateisté. Soud potvrdil, že každá organizace má právo stanovit podmínky pro své členství. Nikdo nemá právo za to organizaci žalovat.

Pod tlakem, která zavládl v USA pod prezidentem Obamou, který označil homosexualitu a potraty za priority svého vládního programu, došlo v tomto směru k velkým tlakům. V roce 2013 vedení BSA nakonec rozhodlo, že homosexuální jedinci mohou do organizace vstupovat, ale kvůli ochraně dětí zůstanou vyloučeni ze všech vedoucích funkcí.

Pozorovatelé v tom spatřovali nebezpečný precedent. Taktikou malých postupných krůčků bude nakonec prolomena i tato bariéra. A skutečně 2015 došlo k rozhodnutí, že homosexuálové mohou zastávat i vedoucí funkce, a to i přesto, že statistiky jednoznačně dokládají, že homosexuální jedinci mají vyšší sklony k pedofilii a efebofilii.

Biskup David Denis Kagan z diecéze Bismarck vydal pastýřský list, ve kterém nařídil všem farnostem a obvodům, aby s okamžitou platností přerušily veškerou spolupráci s Boy Scouts of America, a totéž platí pro všechny katolické školy a zařízení.

„Moje svědomí jako pastýře diecéze Bismarck mi nedovoluje, aby naše katolická zařízení spolupracovala s jakoukoliv organizací, která požívá linie a metody neslučitelné s morální naukou katolické církve.“

Biskup Kagan vyzval odpovědné skautských skupin ve své diecézi, aby se spojili s jinými skautskými organizacemi.

Podobná kritika BSA přišla i ze strany mormonské církve.

Katholisches.info