Přijde na řadu celibát?

                                                                                 5. 1. 2016

Ve dnech 12. – 20. února plánuje František návštěvu Mexika. Za hlavní téma jeho cesty byl označen migrační problém v Mexiku.

Jako další závažná otázka však přistupuje Bergogliova návštěva jihomexické diecéze San Cristobal de Las Casas.

                                                                              Biskup Ruiz Garcia

V této diecézi se v letech 1959 – 2000 pokoušel tehdejší úřadující biskup Samuel Ruiz Garcia plíživou cestou dospět ke zrušení kněžského celibátu. Místo kněží světil jen ženaté muže jako stálé jáhny. Na konci jeho periody byl věk zbylých kněží velmi vysoký a na jednoho kněze připadali čtyři stálí jáhni. V druhém kroku chtěl Garcia tyto jáhny vysvětit na kněze. Plánoval zřízení autonomní církve a udržoval kontakty se socialistickou gerilou  Ejercito Zapatista de Liberacion. Papež Jan Pavel II.  svěcení dalších jáhnů zakázal.

Od té doby se však pod vedením nového biskupa Felipe Arizmendi Esquivela stav kněží značně zlepšil. V diecézi pracuje řada domorodých kněží, což jeho předchůdce pokládal za nemožné. V semináři diecéze je v současné době 76 seminaristů, takřka všichni domorodci.

Papež František má úmyslu navštívit hrob kontroverzního biskupa Ruize Garcii a je velkou otázkou, na čí stranu se postaví.

                                                                            settimo cielo